Termometry

termometr rtęciowy

Szklany termometr, który dostarcza odczyt temperatury poprzez rozszerzanie oraz kurczenie się rtęci do kalibrowanej rury.

Urządzenia te były szeroko stosowane do pomiaru temperatury w wielu różnych ustawieniach od 1700 roku aż do 20 wieku, kiedy obawy dotyczące ryzykownego dla zdrowia działania rtęci doprowadziło wiele narodów do wprowadzenia ograniczeń termometrów. Medyczne zastosowanie tych instrumentów jest w dużej mierze zakazane, a najbardziej, gdy są wykonane przede wszystkim dla naukowców meteorologicznych. Urządzenia te mają duże bańki wypełnione rtęcią w dolnej części termometru, wraz ze wzrostem temperatury rtęć rozszerza się, podróżując do rurki. Ludzie mogą odczytywać temperaturę znajdując znacznik, który koreluje się z wysokością słupa rtęci. Gdy temperatura spada, rtęć kurczy się z powrotem. W wyjątkowo niskich temperaturach ten typ termometru nie działa, ponieważ sama rtęć zostają zamrożona.

Twórcy Fahrenheita i Celsjusza stworzyli system kalibracji, który pozwolił na rozwój standardowych skal temperatury. Aby skalibrować tego typu termometru, ludzie używają znanych warunków temperatury, takich jak wrzącej wody, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. Konstrukcja tego termometru nie jest przeznaczona do uwalniania rtęci do środowiska, w rzeczywistości, bardzo dokładnie uszczelnione środowisko jest utworzony wewnątrz, aby uniknąć wadliwego działania. Podczas gdy ilość rtęci w jednym termometrze nie jest powszechnie postrzegana jako poważne zagrożenie dla zdrowia, zbiorowe składowiska dziesiątek połamanych i zużytych termometrów mogą być znaczące.

«12 3 4»