Świnka

Diagnoza

Większość pacjentów może sama stwierdzi, że zaatakowała ich świnka, gdy zaobserwuje u siebie typową dla tej choroby opuchliznę, jednak stuprocentową pewność daje wizyta w gabinecie lekarskim. Badanie lekarskie potwierdza obrzęk węzłów chłonnych. Zwykle jest diagnozowana na podstawie danych klinicznych i nie są potrzebne badania laboratoryjne. Jeśli istnieje niepewność co do diagnozy, lekarz może zalecić badanie śliny lub krwi, w celu ustalenia, czy znajdują się tam przeciwciała przeciwko wirusowi.

Zapobieganie

Najczęstszym środkiem zapobiegawczym przeciwko chorobie jest szczepionka, wymyślona przez amerykańskiego mikrobiologa Maurice Hilleman w firmie Merck. Szczepionka, dzięki której niweluje się zakażenie, które powoduje świnka może być podana oddzielnie lub jako część szczepionki MMR szczepień, który również chroni przed odrą i różyczką. W Stanach Zjednoczonych, MMR jest obecnie wypierany przez MMRV, która dodaje ochronę przed ospą wietrzną.

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca szczepienie, dzięki któremu nie stwarza zagrożenia we wszystkich krajach z dobrze funkcjonującymi programami szczepień dzieci. W Wielkiej Brytanii szczepionkę przeciwko śwince, odrze i różyczce rutynowo podaje się dzieciom w wieku 13 miesięcy, a kolejną, wzmacniającą w ciągu 3 do 5 lat (przedszkole). To daje dożywotniej odporności. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca rutynowe podawanie szczepionki MMR w wieku 12-15 miesięcy, a następnie co 4 do 6 lat zapobiegawczo, aby nie miała możliwości zaatakowania organizmu. W niektórych miejscach szczepionkę podaje się między 11 a 12 rokiem życia, jeśli nie była wcześniej podana. Skuteczność szczepionki zależy od szczepu szczepionki, ale zwykle wynosi około 80%. Leningrad-Zagreb, szczep powszechnie stosowany w krajach rozwijających się, wydaje się mieć większą skuteczność w sytuacjach epidemiologicznych.

«1 2 345 ... 14»