Półpasiec

Półpasiec, jest chorobą wirusową. Charakteryzuje się bolesną wysypką z pęcherzami w ograniczonym zakresie, najczęściej występuje po jednej stronie w korpusie (lewej lub prawej). Początkowe zakażenie wirusem ospy wietrznej (VZV) powoduje ostrą, krótkotrwałą chorobę zwaną ospą wietrzną, która zazwyczaj występuje u dzieci i młodzieży. Kiedy objawy ospy miną, wirus nie zostaje wyeliminowany z organizmu, w późniejszym czasie, to właśnie on powoduje półpasiec. Uśpiony drzemie w organizmie każdego z nas.

Półpasiec pojawia się wiele lat po początkowej infekcji. Wirus półpaśca należy do tego samego wirusa podrodziny Alphaherpesvirinae co opryszczka.

Varicella zoster virus może przebywać ukryty w ciałach komórek nerwowych, rzadziej w satelitarnych komórkach nerwowych korzenia grzbietowego, w zwoju nerwu czaszkowego lub autonomicznego, nie powodując żadnych objawów. Lata lub dekady po wystąpieniu infekcji ospy wietrznej, wirus może wyrwać się z ciał komórek nerwowych i podróżować w dół aksonów nerwu powodując infekcję wirusową skóry w rejonie nerwu, czyli półpasiec. Wirus może przenosić się z jednego lub więcej zwojów wzdłuż nerwów dotkniętego segmentu i zarazić odpowiedni dermatom (obszar skóry połączony przez jeden nerw rdzeniowy), powodując bolesną wysypkę. Choć wysypka zwykle goi się w ciągu dwóch do cztery tygodni niektórzy chorzy doświadczają nieustającego bólu nerwu przez miesiące lub lata po wyleczeniu półpaśca, stan ten zwany jest neuralgią. Lekarze nadal nie wiedzą dlaczego wirus półpaśca pozostaje utajony w organizmie a następnie się aktywuje. (Na całym świecie częstość występowania półpaśca to zakres roku od 1,2 do 3,4 przypadków na 1000 osób zdrowych, zwiększając do 3.9-11.8 rocznie na 1000 osób, wśród osób starszych niż 65 lat.) Żywotność wirusa w organizmie jest bardzo duża. W 1960 roku US badania, 50% osób żyjących w wieku 85 lat miało co najmniej jeden atak, a 1% miało co najmniej dwa ataki. Znaną metodą leczenia są leki przeciwwirusowe. Jednak leczenie może zmieniszyć czas trwania choroby oraz obniża jej nasilenie.

1 234 ... 13»