Podagra

Diagnostyka

W diagnostyce dny moczanowej należy różnicować poszczególne choroby stawów.

W celu postawienia prawidłowej diagnozy w dużej mierze może się przysłużyć wywiad lekarski. Relacja z pierwszej ręki pozwoli na wykluczenie części chorób dotyczących stawów. Być może już spotkanie ze specjalistą przyniesie rozwiązanie. Czasem jednak niezbędne jest wykonanie kilku dodatkowych badań. W przypadku, gdy diagnoza jest niepewna lub co gorsza wątpliwa warto zrobić zdjęcia rentgenowskie przydatne w rozpoznaniu dny przewlekłej.

Jednak w przypadku pojedynczych ataków badania rentgenowskie nie przyniosą żadnego rezultatu. Ostateczna diagnoza dny moczanowej polega na badaniu próbki kwasu moczowego pobranej z płynu stawowego lub guzka tophi. Hiperurykemia jest nieodłącznym elementem artretyzmu. Jednak nie u wszystkich pacjentów z hiperurykemią (podniesionym poziomem kwasu moczowego) rozwija się dna moczanowa. Zdarza się także, że u osób z dną moczanową nie występuje wyjątkowo wysokie stężenie kwasu moczowego we organizmie. Dlatego nie jest możliwe postawienie ostatecznej diagnozy na podstawie przeprowadzonego wcześniej badania krwi. Górna granica normy różni się w zależności od płci pacjenta. Dla kobiet jest to 360 μmol/L, zaś dla mężczyzn 400 μmol/L. Najważniejszym punktem w procesie rozpoznania dny moczanowej jest różnicowanie choroby z septycznym zapaleniem stawów. Septyczne zapalenie stawów jest schorzeniem wywoływanym przez bakterie. Może przebiegać w sposób ostry lub przewlekły. Należy szczególnie wziąć to pod uwagę w przypadku, gdy zaobserwowano objawy infekcji u pacjenta lub w przypadku braku poprawy, mimo terapii leczniczej. Pomocne w rozpoznaniu może się okazać barwienie metodą Grama. Inną chorobą przypominająca pod pewnymi względami dnę moczanowa jest reumatoidalne zapalenie stawów. Warto także przeprowadzić badanie wykazujące ilość kwasu moczowego wydalaną wraz z moczem. Oprócz wspomnianego wcześniej badania rentgenowskiego czasem stosuje się USG stawów.