Podagra

Rodzaje schorzenia

Dnę moczanową można podzielić zarówno ze względu na lokalizacje jak i ze względu na przyczynę odpowiedzialną za rozwinięcie się choroby. W zależności od miejsca wystąpienia ataku dny moczanowej rozróżniamy:

  • podagrę – zapalenie stawu śródstopno – paliczkowego dużego palca u stopy
  • chiragrę – zapalenie jednego ze stawów ręki
  • gonagrę – zapalenie stawu kolanowego
  • omagrę – zapalenie stawu barkowego

Bez względu na to w obrębie jakiego stawu i kończyny wystąpił atak dny moczanowej następują te same objawy, a wśród nich obrzęk, zaczerwienie oraz bolesne dolegliwości. Ataki następują najczęściej w godzinach porannych lub jeszcze w nocy, w głównej mierze na skutek spożycia kalorycznego pokarmu popitego alkoholem w dniu wcześniejszym. Nieleczony atak ustępuje zazwyczaj samoistnie w przeciągu kilku tygodni. Jednak można znacznie szybciej zmniejszyć nasilenie objawów, stosując się do zaleceń lekarza, poprzez farmakoterapię oraz stosowanie się do zasad żywienia przystosowanych dla osób z artretyzmem.

Podziału dny moczanowej można także dokonywać ze względu na przyczynę powstania choroby. Rozróżniamy dnę pierwotną, prawie wszystkie jej przypadku są spowodowane poprzez upośledzenie wydalania kwasu moczowego z organizmu. W znacznie mniejszym stopniu, bo tylko w około 10% przypadków dna pierwotna związana jest z nadprodukcją kwasu moczowego. Drugim rodzajem choroby jest tzw. dna wtórna. Wtórna dna moczanowa jest często powiązana z równoczesnym występowaniem innych chorób np. białaczki, czerwienicy prawdziwej, czy też niedokrwistości spowodowanej szybszym rozpadem czerwonych krwinek. To właśnie te choroby są przyczyną zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi co sprzyja pojawieniu się dny moczanowej. Inną przyczyną artretyzmu wtórnego jest mniejsze wydalanie kwasu moczowego z organizmu w wyniku upośledzenia pracy nerek, niedożywienia lub zażywania leków moczopędnych.

«1 2 345 ... 9»