Nadciśnienie

PODSUMOWANIE

Jak powszechnie wiadomo nadciśnienie tętnicze jest przewlekłą chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi.

O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe.

Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej występującą chorobą układu krążenia, jest zarazem najczęstszą przyczyną rozwoju choroby niedokrwiennej serca i udarów mózgu.

Nadciśnienie tętnicze oznacza stan, w którym wartości ciśnienia tętniczego krwi przekraczają górną granicę wartości uznanych za prawidłowe.

Istnieją dwa rodzaje nadciśnienia: pierwotne - czyli samoistne, oznacza nadciśnienie, którego przyczyna nie jest znana, oraz wtórne - albo objawowe oznacza związek przyczynowy nadciśnienia z określoną jednostką chorobową.

Nadciśnienie jest wzrost ciśnienia tętniczego krwi, które wynika ze zwężenia (zwężenie) w tętnicy (tętnic nerkowych) lub jego delegatury dostarczającego nerkę.

Nadciśnienie charakteryzuje się zwężeniem zmniejsza dopływu krwi do nerek, co z kolei zmniejsza ilość tlenu w tkance nerkach (niedokrwienia).

Nadciśnienie charakteryzuje się ciśnieniem tętniczym wyższym niż 120/80 mm Hg, jednak nie powinno ono przekraczać 140/90 mm Hg.

Choroba nadciśnieniowa (morbus hypertonicus), zwana nadciśnieniem tętniczym (hypertensio arterialis essentialis), jest spowodowana uogólnionym skurczem tętniczek, początkowo tylko natury czynnościowej.

Nadciśnienie zawsze trzeba leczyć i jest to leczenie długotrwałe, rozwojowi choroby sprzyja otyłość i spora ilość soli w diecie.

Rozwojowi nadciśnienia u dzieci można zapobiegać już w łonie matki, należy unikać spożywania potraw z dużą zawartością soli.

Nadciśnienie tętnicze jest przewlekłą chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi - powyżej 140/90 mm Hg (milimetry słupa rtęci).

Nadciśnienie charakteryzuje się wzrostem ciśnienia krwi powyżej (150/90 mm Hg) i przebiega bezobjawowo, powodując wtórne powikłania w tętnicach, nerkach, mózgu, gałkach ocznych.

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, podlega długotrwałemu leczeniu, najczęściej występuje u osób, które chorują na cukrzycę.

Nadciśnienie tętnicze stopnia pierwszego występuje, gdy wartości ciśnienia skurczowego mieszczą się w granicach 140-159 mm Hg a rozkurczowe 90-99 mm Hg.

Jak powszechnie wiadomo nadciśnienie jest to chorobliwe, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, inaczej zwanę hipertensją, lub chorobą układu krążenia.

Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa, za (ang.) hipertensja (łac. hypertonia arterialis, niekiedy stosowane skróty HA i AH) – przewlekła choroba układu krążenia.

Nadciśnienie charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).

Zdecydowana większość (ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny (samoistny), tzn. bez znanej somatycznej przyczyny, którą dałoby się usunąć interwencją medyczną.

Jak powszechnie wiadomo nadciśnienie jest to przewlekła choroba układu krążenia, charakteryzująca się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem krwi.

«1 ... 678 9