Mononukleoza

diagnostyka

Szczegółowa diagnostyka mononukleozy zakaźnej opiera się przede wszystkim na badaniu poziomu leukocytów we krwi oraz na badaniach serologicznych, wykrywających przeciwciała przeciwko antygenom wirusa

. W większości przypadków mononukleozy, swoiste leczenie jest konieczne. Choroba jest zwykle samoistna. Zabieg jest skierowany w stronę złagodzenia objawów, dostępne leki przeciwwirusowe, nie mają istotnego wpływu na ogólny wynik mono i mogą faktycznie przedłużają przebieg choroby. Od czasu do czasu, anginy występuje w połączeniu z mono i najlepiej leczonych penicyliny lub erytromycyny (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab, PCE, Pediazole, Ilosone). Ampicylinę (Omnipen, Polycillin, Principen) i amoksycyliną (Amoxil, DisperMox, Trimox) należy unikać, jeśli istnieje możliwość, mononukleozy, ponieważ do 90% pacjentów występuje wysypka podczas przyjmowania tych leków. W większości przypadków środki wspomagające lub komfortu są konieczne. Paracetamol (Tylenol) może być podany na gorączkę i bólu głowy lub inne dolegliwości bólowe.

 W obrzęk węzłów chłonnych, zazwyczaj ustępują w przetargu na trzeci tydzień. Zaleca się, aby pacjenci z mono unikali uczestnictwa we wszelkich sportach kontaktowych przez trzy do czterech tygodni po wystąpieniu objawów, aby zapobiec urazom rozszerzonej śledziony. Powiększona śledziona jest podatna na rozerwanie, co może stanowić zagrożenie dla życia. Kortyzon lek jest czasami podana w leczeniu poważnie opuchnięte migdałki lub tkanek gardła, które zagrażają utrudniać oddychanie. Pacjenci mogą nadal mieć cząstki wirusa obecnych w ślinie nawet przez 18 miesięcy po początkowej infekcji. Jednakże, badania laboratoryjne na ogół nie mogą potwierdzić dalszej aktywności infekcji EBV u chorych. .