Kurzajki

Podsumowanie

Podobnie jak inne zmiany skórne, kurzajki dają specyficzne objawy, na podstawie których można je zidentyfikować. Wprawdzie ostateczną diagnozę powinien postawić lekarz dermatolog, nic nie zaszkodzi jednak, abyśmy nauczyli się sami odróżniać kurzajki od innych zmian na skórze. Przede wszystkim, warto pamiętać, że kurzajki najczęściej występują na dłoniach i stopach, są niebolesne i mają barwę skóry. Osiągają wielkość mniej więcej do 1cm na dłoniach i do 2cm na stopach. Problem przy kurzajkach polega na tym, że różne ich odmiany mają nieco różny wygląd i objawiają się różnorodnie. Dla przykładu, kurzajki na stopach mogą być bolesne i to do tego stopnia, że mogą utrudniać chodzenie. Kurzajki, zwane bardziej "naukowo" brodawkami, są zmianami skórnymi wywoływanymi przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Szacuje się, że nawet co dziesiąty człowiek może być nosicielem tego wirusa.

Powstawaniu kurzajki sprzyja stan osłabionej odporności ogranizmu. Wirus odpowiedzialny występowanie kurzajek uaktywnia się, a my mamy problem w postaci zmian na skórze. Niektóre odmiany kurzajki (szczególnie brodawki płaskie młodocianych) występują najczęściej u dzieci i młodzieży. Wirusem HPV możemy zarazić się przez kontakt z osobą zakażoną. Należy szczególnie uważać we wszystkich miejscach publicznych takich jak baseny, sauny czy sale gimnastyczne. Kurzajkami płciowymi, czyli kłykcinami kończystymi, można zarazić się przez stosunek płciowy. Istnieje wiele sposobów na kurzajki, przede wszystkim, warto zastanowić się, czy leczyć się samemu, czy raczej lepiej udać się po pomoc do specjalisty. Usuwaniem kurzajek zajmuje się lekarz dermatolog, na podstawie obserwacji zmian skórnych może przede wszystkim ocenić, czy faktycznie mamy do czynienia z kurzajką, a następnie dobiera odpowiednią metodę leczenia. Ponieważ wyróżniamy co najmniej kilka sposobów, którymi można usunąć kurzajki, powinniśmy przyjrzeć się każdemu z nich z osobna.

«123 4 567 ... 9»