Kreatynina

Kreatynina jest produktem przemiany materii w mięśniach i jej poziom w surowicy zależny jest od masy mieśniowej (osoby szczupłe lub w podeszłym wieku mają nieco niższe stężęnie kreatyniny).

Zarówno mocznik jak i kreatynina są wydalane z organizmu wyłącznie przez nerki - zlecając badanie ich poziomu w surowicy lekarz kontroluje funkcję tych narządów, jeżeli czynność nerek jest upośledzona, mocznik i kreatynina nie mogą być usuwane z organizmu i ich poziom we krwi wzrasta.

Niski poziom kreatyniny i mocznika może być powodowany dietą ubogobiałkową, rzadziej chorobami wątroby, w przypadku chorób przebiegających z obniżeniem masy mięśniowej (dystrofie mięśniowe lub miastenia) niskie może być stężenie kreatyniny.

Wzrost stężenia kreatyniny w surowicy krwi świadczy o upośledzeniu funkcji filtracyjnej nerek, leczenie niewydolności nerek wymaga kompleksowej opieki medycznej.

Kreatynina jest produktem przemiany białkowej, występuje w osoczu w stężeniach osobniczo stałych, zależnych od masy mięśniowej ciała, jej stężenie u osób zdrowych wynosi 60 – 110 mikromol/l u mężczyzn i 53 – 97 mikromol/l u kobiet.

U osób z dużą masą mięśniową kreatyninemia może być dość duża, ponieważ im większa masa mięśniowa tym stężenie kreatyniny większe, rzadsze przyczyny zwiększenia stężenia kreatyniny to wymioty i biegunki, niewydolność krążenia lub zmiażdżenia mięśni.

W ostrej niewydolności nerek stężenie kreatyniny narasta o 1-2 mg/dobę, wzrost stężenia kreatyniny jest nagły i dość szybko osiąga wysokie wartości, narastanie parametrów niewydolności jest spowodowane między innymi spadkiem przesączania kłębuszkowego, do którego dochodzi w wyniku nieprawidłowego ukrwienia nerki.

Dobra tolerancja przez pacjenta wysokich wartości kreatyniny nasuwa podejrzenie rozpoznania przewlekłej niewydolności nerek, na podstawie wartości GFR (a pośrednio stężenia kreatyniny) wyróżnia się pięć okresów przewlekłej niewydolności nerek.

W pierwszej fazie wartości kreatyniny są zazwyczaj prawidłowe, w drugiej następuje niewielki wzrost kreatyniny, w trzeciej fazie wartość kreatyniny wynosi 1,5-4,0 mg/dl, w czwartej około 5 mg/dl.

Wzrost stężenia kreatyniny, a co się z tym wiąże spadek filtracji kłębuszkowej, przyczynia się do narastania nadciśnienia tętniczego, następstwem nadciśnienia nerkopochodnego może być: przerost lewej komory serca, miażdżyca naczyń, niedokrwistość.

W ciężkiej niewydolność nerek (kreatynina około 5 mg/dl) najczęściej spotykanymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi są: przerost lewej komory serca, który występuje u około 85% chorych, miażdżyca naczyń wieńcowych, która u osób ze współistniejącą cukrzycą występuje w 85%.

«1 ... 789 10