Kreatynina – sprawdź, czy twoje nerki funkcjonują prawidłowo

GFR oraz eGFR

Gdy oznaczana jest kreatynina z krwi, wtedy wraz z jej wynikiem pacjent otrzymuje także wynik oznaczony jako eGFR. Czym jest ten współczynnik?

GFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego Z angielskiego glomerular filtration rate, nazywa się nim współczynnik przesączania kłębuszkowego nerek. To współczynnik, który dotyczy ilości przefiltrowanego osocza przez kłębuszki nerkowe. Czynnik jest oznaczany dla danej jednostki czasu, najczęściej w mililitrach na minutę, a także po przeliczeniu na standardową powierzchnię ciała – głównie jako ml/min/1,73 m2. Poziom oznaczany jest w celu wskazania orientacyjnego wskaźnika ilości działających nefronów, co ma na celu określenie stadiów przewlekłych chorób nerek.

Stadia chorobowe według skali Współczynnik określa się w V stadiach:

  • I stadium – 90 ml/min/1,73 m2 – choroba nerek z prawidłowym wynikiem
  • II stadium – 60-89 ml/min/1,73 m2 – wczesna przewlekła lub utajona niewydolność nerek
  • III stadium – 30-59 ml/min/1,73 m2 – umiarkowana przewlekła niewydolność nerek lub wyrównana przewlekła niewydolność nerek
  • IV stadium – 15-29 ml/min/1,73 m2 – ciężka przewlekła niewydolność nerek lub niewyrównana przewlekła niewydolność nerek z dużym zmniejszeniem współczynnika
  • V stadium – mniejsze niż 15 ml/min/1,73 m2 – schyłkowa przewlekła choroba nerek, mocznica

Współczynnik eGFR Estimated glomerular filtration rate, czyli szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej. To parametr mający na celu wskazanie wartości GFR. Określa się go przy badaniach z krwi przy podaniu dodatkowych danych, na przykład wieku, wagi, płci, rasy pacjenta. Także do obliczeń potrzebna jest kreatynina. Współczynnik jest obliczany na podstawie kilku wzorów zależnie od przekazanych danych. Wtedy, gdy kreatynina rośnie, współczynnik spada. Gdy jest niższa, wtedy skutkuje to w wyższym eGFR. Współczynnik określa się też na podstawie badań moczu jako klirens. Prawidłowy wynik GFR to 120 ml/min/1,73 m2 u kobiet i 130 ml/min/1,73 m2 u mężczyzn, ale warto sprawdzić metodę obliczeniową wskazaną na wydruku.

«1 ... 678 9 101112»