Kiła

przyczyny

Syfilis jest chorobą przenoszoną drogą płciową wywołane infekcją bakteryjną bakterii Treponema pallidum. Syfilis przenosi się z jednej osoby na drugą w trakcie kontaktu seksualnego, może być również przekazywana z zakażonej matki na jej dziecko w czasie ciąży. Każda osoba, niezależnie od wieku, która angażuje się w aktywność seksualną może zakazić siebie jak i innych. Syfilis, jak każda choroba posiada czynniki ryzyka, obejmują one: homoseksualistów, zakażoną matkę, chorych na AIDS, posiadanie wielu partnerów seksualnych, osoby uprawiające seks bez zabezpieczenia. Syfilis jest groźną chorobą, ważne jest zmniejszanie ryzyka zakażenia, bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że partner może być zakażony nawet, gdy nie ma objawów kiły.

Zmniejszyć ryzyko zakażenia można poprzez: wstrzemięźliwość seksualną, uczestnictwo w czynnościach seksualnych tylko jeśli partner nie jest narażony na ryzyko zakażenia, ważna jest także rutynowa opieka medyczna, po ewentualnym narażeniu należy szukać opieki medycznej oraz opieka prenatalna podczas ciąży. Syfilis najczęściej leczony jest penicyliną podawaną parenteralnie u pacjentów z chorobami alergicznymi lub reakcją uczuleniową w wywiadzie. Syfilis pierwszego okresu wymaga stosowania penicyliny prokainowej w jednorazowej dawce dobowej 1 200 000j. przez 20 dni, natomiast kiła drugiego okresu, jak i wczesna utajona – przez 30 dni.

Jak uniknąć choroby?

Aby nie zakaziła nas kiła należy przede wszystkim pamiętać o własnej profilaktyce, dbać o higienę osobistą i unikać przypadkowych kontaktów seksualnych. Ważne, aby pamiętać, że prezerwatywy zmniejszają ryzyko zachorowania, ale nie zapobiegają zakażeniu. Kobiety w ciąży nie powinny zapominać o badaniach profilaktycznych, nieraz jedynym skutecznym rozwiązaniem jest abstynencja od aktywności seksualnej. Pamiętajmy także o tym, że jeśli wykryta została u nas syfilis, powinniśmy niezwłocznie poddać się badaniom HIV.