Jelito drażliwe

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego to przewlekła choroba układu pokarmowego. Najczęściej wiąże się z zaburzeniem pracy jelita. Jelito drażliwe jest trwającą przynajmniej trzy miesiące przewlekłą chorobą, która objawia się zaburzeniem czynnościowym jelit. Przyczyny jelita drażliwego nie są do końca znane, jednak wyróżnia się czynniki ryzyka, mogące prowadzić do rozwoju choroby. Według najnowszych badań jelito drażliwe jest diagnozowane nawet u co piątej osoby. Ponad 60% zachorowań na zespół jelita drażliwego dotyczy kobiet. Jedynie jedna z trzech osób zmagających się z jelitem drażliwym to mężczyzna. Zespół jelita drażliwego jest chorobą przewlekłą, zaś występujące objawy mają skłonności do nawrotów.

Objawy jelita drażliwego mogą utrzymywać się nawet do kilka bądź kilkunastu lat. Pośród dolegliwości jelita drażliwego wyróżnia się występowanie biegunek, zaparć lub obu jednocześnie. Chorzy często cierpią z powodu intensywnych bólów brzucha, a także głowy. Diagnostyka jelita drażliwego opiera się badaniach, dokonuje się jej poprzez wykluczenie możliwości rozwoju innych chorób układu pokormowego (np. nowotworów). Jak się okazuję zespół jelita drażliwego dotyczy nie tylko krajów zachodnich, równie często występuje u mieszkańców regionów słabiej rozwiniętych. W leczeniu jelita drażliwego nie wystarczy farmakoterapia, równie istotna jest zmiana nawyków żywieniowych chorego.

Jelito drażliwe - czynniki ryzyka

Nie wyróżnia się bezpośredniej przyczyny odpowiedzialnej na rozwój jelita drażliwego. Wśród czynników ryzyka znajdują się:

- zaburzenia pracy jelita

- nieodpowiednia dieta

- nadmierny stres

1 23»