Jelito drażliwe

Rozpoznanie

Jelito drażliwe diagnozuje się za pomocą tzw. Kryteriów Rzymskich.

Oznacza to rozpoznanie choroby w przypadku, gdy ból oraz ogólny dyskomfort w obrębie jamy brzusznej utrzymuje się przez ostatnie 12 tygodni, dając objawy przynajmniej 3 razy w miesiącu. Jelito drażliwe jest rozpoznawane, gdy dolegliwościom bólowym jamy brzusznej towarzyszą dwa z trzech następujących objawów:

  • początek dolegliwości wiążący się ze zmianą częstości wypróżnień
  • początek objawów związany ze zmianą wyglądu stolca
  • ustąpienie dolegliwości po wypróżnieniu

Schorzenie jest rozpoznawane poprzez wykluczenie innych chorób układu pokarmowego. Pierwszym i istotnym aspektem w diagnostyce schorzenia jest szczegółowy wywiad z pacjentem. W badaniach stwierdza się m.in. wrażliwość uciskową brzucha oraz przelewanie płynów w jelitach.

IBS (Irritable Bowel Syndrome) diagnozuje się z wykorzystaniem badań pomocniczych:

  • badanie morfologiczne krwi
  • OB (szybkość opadania erytrocytów)
  • badanie na podwyższone stężenie CRP (Białko C-reaktywne) w organizmie
  • sigmoidoskopia
  • badanie endoskopowe odbytnicy, esicy, a także fragmentu zstępnicy. Poprzez odbyt wprowadza się urządzenie optyczne, które umożliwia obejrzenie wnętrza jelit.
  • biopsja tkanek odbytu - jelito drażliwe rozpoznaje się, pobierając fragment tkanki odbytu do badania histopatologicznego.