Jelito drażliwe

Zespół jelita drażliwego czy nadwrażliwego (Irritable Bowel Symdrome- IBS) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń gastrologicznych.

Jest to przewlekła choroba przewodu pokarmowego, zazwyczaj związana z zaburzeniami motoryki jelita. Jelito drażliwe jest określane mianem idiopatycznej jednostki chorobowej ze względu na brak bezpośredniej przyczyny leżącej u podłoża występujących dolegliwości. Wyróżnia się jedynie czynniki, które mogą wpływać na rozwój schorzenia. Jelito drażliwe występuje u około 10-20 % dorosłych ludzi. Dwa na trzy przypadki zachorowań odnotowuje się wśród kobiet.

Schorzenie to najczęściej pojawia się między 30, a 40 rokiem życia. Choroba trwa przynajmniej trzy miesiące, przy czym większość dolegliwości ustępuje po około 5 latach. Występujące objawy mają charakter nawracający. Schorzeniu towarzyszą biegunki lub zaparcia, czasem oba jednocześnie, ponadto chorzy skarżą się na silne dolegliwości bólowe w obrębie brzucha, wzdęcia, bóle głowy, a także duszności. Rozpoznania schorzenia dokonuje się na podstawie badań, na zasadzie wykluczenia możliwości wystąpienia innych chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów). Jelito drażliwe jest leczone za pomocą farmakoterapii oraz poprzez zmianę nawyków żywieniowych.

Klasyfikacja schorzenia następuje przy występowaniu takich objawów: przewlekłe bóle brzucha, uczucie dyskomfortu, wzdęcia oraz zmiany rytmu wypróżnień. Objawom mogą towarzyszyć nagminne biegunki lub zaparcia. Istnieje także możliwość występowania obu naprzemiennie. Jelito drażliwe należy do jednostek chorobowych, na które nie znaleziono jednego skutecznego leku. Istnieją jednak farmaceutyki wspomagające łagodzenie objawów. Nie jest znana dokładna przyczyna odpowiedzialna za wywoływanie choroby. Często wygłaszana teoria charakteryzuje IBS jako zaburzenia między mózgiem, a przewodem pokarmowym. Jednak może mieć to także związek, co wydaje się bardziej prawdopodobne z zaburzeniami flory bakteryjnej oraz zaburzeniami pracy systemu immunologicznego.

1 234 ... 8»