Jelito drażliwe

Jelito drażliwe - objawy

Symptomy mogą się znacznie różnić u wielu osób i często mogą przypominać też inne choroby.

Oznaki różnią się między osobami i mają wpływ na niektórych ludzi surowszy niż na innych. Jednak większość ma biegunkę albo zaparcia lub ataki obu dolegliwości.

Schorzenie może mieć bardziej poważniejsze symptomy w przypadku niektórych osób i jeśli to nastąpi należy skontaktować się z lekarzem.

W niektórych przypadkach jelito drażliwe może wystąpić po chorobie z udziałem gorączki, wymiotów lub biegunki.

Każdy człowiek dotknięty przez jelito drażliwe przechodzi tą chorobę indywidualnie poprzez występowanie różnych oznak.

W łagodzeniu symptomów jelita drażliwego niezwykle istotna jest prawidłowa dieta.

Większość osób z jelitem drażliwym nauczyło się kontrolować symptomy i ich stan. Tylko niewielka liczba osób z jelitem drażliwym nie jest w stanie nadzorować objawów.

Prawidłowe odżywianie odgrywa bardzo ważną rolę w kontrolowaniu oznak jelita drażliwego.

«12 3 456 ... 13»