Jelito drażliwe

Jelito drażliwe - diagnoza

Schorzenie jest diagnozowane, gdy człowiek ma ból brzucha lub dyskomfort, co najmniej trzy razy w miesiącu w ciągu ostatnich 3 miesięcy bez innych chorób lub obrażeń.

Podstawą do postawienia diagnozy są bóle brzucha i dyskomfort pojawiające się przynajmniej 3 razy w miesiącu w okresie ostatnich trzech miesięcy.

Diagnozę tej dolegliwości można postawić kiedy u pacjenta utrzymuje się ból bądź dyskomfort minimum trzy razy w miesiącu przez 3 miesięce.

Dolegliwość rozpoznaje się, gdy: występuje ból lub dyskomfort, trwający co najmniej trzy dni w miesiącu, przez ostatnie trzy miesiące.

Diagnozę tej dolegliwości można postawić jeżeli ból i dyskomfort trwają przez 3 miesiące przez minimum 3 dni.

Schorzenie można zdiagnozować na podstawie występującego bólu lub dyskomfortu towarzyszącego przynajmniej trzy razy w miesiącu w ciągu 3 miesięcy.

Pojawiający się ból lub dyskomfort mniej więcej trzy razy w miesiącu w ciągu 3 miesięcy jest podstawą do postawienia diagnozy.

Diagnozę tego schorzenia można postawić wtedy, kiedy objawy są więcej niż 3 razy w miesiące w okresie 3 miesięcy.

«1 ... 91011 12 13»