Jaskra

Wrodzona jaskra występuje u niemowląt i jest wynikiem niepełnego rozwoju kanalików łzowych oka podczas rozwoju embrionalnego. Mikrochirurgia pozwala często na usunięcie braków. W inny sposób leczenie może się odbywać przez kombinację medycyny i chirurgii.

Zupełnie inaczej przebiega rzadsza postać jaskry otwartego kąta czyli jaskra normalnego ciśnienia. Osoby o jaskrze normalnego ciśnienia mają uszkodzony nerw wzrokowy w obecności ciśnienia wnętrza gałki ocznej mieszczącego się w normie. Mechanizm tej choroby wciąż jest tajemnicą, zazwyczaj jest ona wykrywana po zbadaniu nerwu wzrokowego. Dla każdego człowieka istnieje pewne prawdopodobieństwo zachorowania na jaskrę. Jednak niektóre grupy są bardziej narażone niż inne. Osoby z wysokim ryzykiem jaskry powinny wykonywać pełne badanie wzroku, w tym te z rozszerzeniem źrenic, co rok lub co dwa lata. Do grupy tych ludzi należą Afroamerykanie i osoby pochodzenia afrykańskiego u których jaskra, zaraz po zaćmie, jest główną przyczyną ślepoty. Jaskra występuje od sześć do ośmiu razy częściej u Afroamerykanów niż u rasy kaukaskiej. Jest ona także bardziej powszechne wśród starszych ludzi. Osoby powyżej 60 roku życia są sześć razy bardziej narażone na jaskrę.

Najczęstszy typ tej choroby, czyli jaskra otwartego kąta, jest dziedziczna. Jeśli członkowie najbliższej rodziny cierpią z jej powodu, jest się obarczonym znacznie większym ryzykiem zachorowania niż reszta populacji. Historia zdrowotna rodziny zwiększa ryzyko jaskry 8:56 razy. Ostatnie badania wskazują, że ryzyko tego schorzenia dla ludności latynoskiej jest większa niż tej z pochodzenia głównie europejskiego, oraz że ryzyko wzrasta wśród Latynosów posiadających 60 lat. Osoby pochodzenia azjatyckiego wydają się być narażeni na zwiększone ryzyko jaskra z zamkniętym kątem. Nic bardziej mylnego, ta odmiana choroby to tylko mniej niż 10% wszystkich zdiagnozowanych przypadków jaskry. Ludzie japońskiego pochodzenia są narażeni natomiast na większe ryzyko jaskry normalnego ciśnienia. Niezwykle ciekawy jest również fakt, że w niektórych środowiskach naukowych podejrzewa się związek pomiędzy stosowaniem sterydów a występowaniem jaskry. Badania przedstawione w Journal of American Medical Association w 1997 roku wykazały czterdziestoprocentowy wzrost częstotliwości występowania nadciśnienia ocznego i jaskry z otwartym kątem u dorosłych, którzy potrzebują około 14 do 35 kłębów sterydów z inhalatora w leczeniu astmy. Jest to bardzo wysoka dawka, wymagana tylko w przypadku ciężkiej odmiany tego schorzenia.

«12 3 456 ... 12»