Jaskra

Tęczówka, czyli kolorowa części oka o okrągłym kształcie, jest częścią gałki ocznej występującą pomiędzy rogówką a soczewką. Kontroluje ona ilość światła, które wpada do oka przez otwieranie i zamykanie jej centralnego otworu (źrenicy) działając na podobnej zasadzie jak membrany w aparacie. Tęczówka, rogówka i soczewka są skąpane w cieczy wodnistej, która swą postacią jest nieco podobna do osocza. Ciecz ta jest stale produkowany przez pobliskie tkanki i przenoszona z oka do krwiobiegu przez system kanałów drenażowych. System kanalików łzowych znajduje się w przedniej części tęczówki, i tworzy kąt między tęczówką a punktem, w którym tęczówka wydaje się wypełniać wnętrze rogówki.

W przypadku jaskry występująca substancja wodnista nie usuwa się dostatecznie szybko lub następuje to zbyt szybko, co powoduje narastanie ciśnienia w wnętrzu oka. Wysokie ciśnienie zakłóca kształt nerwu wzrokowego i tym samym niszczy nerw. Zniszczone komórki nerwowe powodują martwe pole widzenia w miejscach, gdzie obraz z siatkówki nie jest przesyłany do mózgu.

Jaskra z szeroko otwartym kątem przesączania to przeszło 90% wszystkich przypadków. Ten odłam choroby nazywany jest "otwartym kątem", ponieważ kąt pomiędzy tęczówką a rogówką jest otwarty umożliwiając tym samym odprowadzanie cieczy wodnistej. Zwykle schorzenie to jest przewlekłe i przebiega dużo wolniej niż w drugim odłamie tej choroby. W jaskrze z wąskim kątem, kąt kanaliku dopływu płynu jest wąski, dlatego płyn ten może przepływać tylko powoli a kanalik może być zagrożony całkowitym zamknięciem. Atak „zamkniętego kąta” wywołanego przez jaskrę jest zwykle ostry, a występuje on wtedy gdy kanalik jest zablokowany. Może to nastąpić, na przykład, jeśli tęczówka i soczewka nagle przylegną do siebie a tęczówka będzie przepychana do przodu. U pacjentów z bardzo wąskim kątem przesączenia taki atak może wystąpić, gdy źrenice rozszerzają się (np. przy wejściu do ciemnego pokoju, lub jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki).

«1 2 345 ... 12»