Jaskra

Ponieważ błąd pomiaru ciśnienia może być spowodowany przez inne czynniki niż CCT (tj., hydratacja rogówki, właściwości elastyczne, itp.), to nie jest możliwe, aby "dopasować" pomiar ciśnienia w oparciu jedynie o CCT pomiarów. Iluzja podwojonej czestotliwości może być również stosowana do wykrywania jaskry z wykorzystaniem podwojenia częstotliwości obwodu technologii.

Badanie na jaskrę można ocenić również z większym zwróceniem uwagi na płeć, rasę, historię zażywania narkotyków, załamania, urazów i rodzinnej historii.

Wyróżniamy następujące badania przeciw jaskrze:

  • Tonometria, czyli badanie ciśnienia wewnątrz gałki oka.
  • Oftalmoskopia, czyli rozszerzone badanie wzroku które polega na obserwacji przez lekarza kształtu i koloru nerwu wzrokowego w celu potwierdzenia lub wykluczenia jaskry.
  • Perymetria to badanie polegające na ocenie pola widzenia u pacjenta.
  • Gonioskopia polega na zbadaniu kata w oku, pomiędzy rogówką a tęczówką w celu zdiagnozowania jaskry.
  • Pachymetria umożliwia zbadanie grubości rogówki.
  • Analiza włókien nerwowych polega natomiast na zbadaniu grubości tych włókien.
«1 ... 91011 12