HPV

Niewłaściwe stosowanie tych leków może powodować rozległe i niepotrzebnego uszkodzenia tkanek i utraty. Większość pacjentów z brodawkami wymaga wielu zabiegów w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Jeśli znaczna poprawa nie wystąpiła po 3 zabiegach lekarskich podawać kompletny luz lub jeśli nie wystąpiło po 6 zabiegach, inny sposobem leczenia powinny być stosowane. Pacjenci HIV pozytywni lub immunosupresyjni wskutek leków immunosupresyjnych wymagają zwykle więcej niż jednej metody terapii. Często kłykciny u tych pacjentów są oporne na leczenie. Niezależnie od wybranego trybu leczenia, nawrotu stawki są wysokie dla każdego pacjenta z kłykcin kończystych. Może to spowodować wysoki poziom frustracji pacjenta i lekarza. W 2006 roku, US Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła szczepionkę na HPV typu 6, 11, 16, i 18. Jego skuteczność w zapobieganiu zakażeniu przekracza 90%, ale nie ma rolę w leczeniu.

Dwie wcześniejsze próby szczepień wykazano zarówno terapeutycznych całkowitą odpowiedź kliniczną lub częściową odpowiedź kliniczną u kobiet z dysplazji sromu lub pochwy. Cele farmakoterapii jest zmniejszenie zachorowalności i zapobieganie powikłaniom. Leki stosowane w leczeniu wirusa brodawczaka ludzkiego są przede wszystkim przeznaczone do ablacji na uszkodzenie ze względu na ich właściwości korozyjnych. Chociaż zabiegi medyczne historycznie destrukcyjne, środki immunomodulujące zostały już wprowadzone w życie.  

definicja

Zakażenie HPV powoduje brodawki. Istnieje ponad 100 odmian wirusa brodawczaka ludzkiego. Różne rodzaje zakażenia mogą powodować brodawki na różnych częściach ciała. Na przykład niektóre rodzaje infekcji HPV przyczyną podeszwowe brodawki na stopach, podczas gdy inne odmiany zakażenia HPV są odpowiedzialne za brodawki, które najczęściej występują na rękach i twarzy. Istnieje ponad 40 różnych szczepów wirusa, które w sposób szczególny wpływają okolicy narządów płciowych.

«123 4 567 ... 9»