HIV

Zakwitły virion jest wciąż niedojrzały, nadal musi się rozprzestrzeniać do rzeczywistej matrycy, białka kapsydu i Nukloeokapsyd. Pośredniczy w tym również proteaza wirusa i może być ona zahamowana przez leki antyretrowirusowe z grupy inhibitorów proteazy. Poszczególne elementy konstrukcyjne montują się i tworzą dojrzały wirion. Tylko dojrzałe wiriony są zdolne do infekowania innych komórek. HIV różni się od wielu wirusów wysoką zmiennością genetyczną. Ta różnorodność jest wynikiem jego szybkiego cyklu replikacji, z wytwarzaniem około 1010 wirionów dziennie, w połączeniu z wysoką szybkością mutacji około 3 x 10-5 nukleotydów, jednej zasady cyklu replikacji i rekombinogennych właściwości odwrotnej transkryptazy. Kompleks ten prowadzi do powstania wielu wariantów u pojedynczego pacjenta zakażonego w ciągu jednego dnia. Zmienność ta jest spotęgowana, gdy pojedyncza komórka jest równocześnie zakażona przez dwa lub więcej różnych szczepów. W przypadku jednoczesnego zakażenia wirusy potomne mogą składać się z dwóch nici RNA z różnych szczepów.

Ten hybrydowy virion następnie infekuje nową komórkę i ulega replikacji. Gdy nastąpi odwrotna transkryptaza, generuje ona nowo syntetyzowaną retrowirusową sekwencję DNA, która jest rekombinowana między dwoma genomami rodzicielskimi. Ta rekombinacja jest najbardziej widoczna, gdy występuje między podtypami. Ściśle związany z HIV jest małpi wirus niedoboru odporności (SIV), obecnie przekształciło się wiele szczepów, zaklasyfikowanych przez naturalne gatunki gospodarzy. SIV to szczep afrykańskiej małpy zielonej (SIVagm), uważa się, że mają one długą historię ewolucyjną z gospodarzami. Gospodarze są przystosowani do obecności wirusa, który znajduje się w wysokich stężeniach krwi gospodarza, jest on jednak łagodny i nie powoduje rozwoju małpiego AIDS. Nie przechodzi dużych mutacji i rekombinacji typowych dla zakażenia HIV u ludzi.

Gdy szczepy te zaraziły gatunki, które nie dostosowały się do SIV, u zwierzęta tych rozwija się AIDS,a wirus generuje różnorodność genetyczną podobną do zakażenia HIV u ludzi. Szympansi SIV jest najbliżej spokrewniony z genetycznym HIV-1, wiąże się to ze zwiększoną śmiertelnością i AIDS grypopodobnym u jego naturalnego gospodarza. SIVcpz wydaje stosunkowo niedawno został przekazany szympansom i populacji ludzkiej, więc gospodarze jeszcze nie przystosowali się do wirusów. Wirus ten stracił także funkcję genu Nef, który jest obecny w większości SIV, pozbawiony tej funkcji powoduje zubożenie komórek T, przy czym bardziej prawdopodobne jest doprowadzenie do niedoboru odporności.

«1 2 345 ... 11»