Gronkowiec złocisty

Gronkowiec złocisty zaliczany jest do grupy bakterii Gram dodatnich (G+). Jest to zbiór bakterii barwiących się na fioletowo przy barwieniu metodą Grama.

Bakterie te najczęściej lokują się w obrębie jamy nosowo – gardłowej, na skórze oraz w drogach rodnych u kobiet. Może występować zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Gronkowce wytwarzają enterotoksynę odporną na wysokie temperatury oraz dobrze rozpuszczalną w wodzie. Enterotoksyny mają wpływ na wchłanianie wody w jelicie co prowadzi do biegunek. Bakteria jest powszechną przyczyną zakażeń skóry (czyraki), chorób dróg oddechowych i zatruć pokarmowych. Jak wynika z badań nosicielem gronkowca złocistego może być, aż połowa populacji, z czego długotrwałymi nosicielami bakterii jest około 20 % ludzi. Jednakże gronkowiec złocisty uaktywnia się u niewielkiej części osób. W organizmie człowieka naturalnie egzystuje wiele rodzajów bakterii, bez których jego praca byłaby praktycznie niemożliwa.

Jedynie niewielki ich odsetek może stanowić przyczynę występowania problemów zdrowotnych.

Rozprzestrzenianie

Bakteria ma olbrzymie skłonności do rozprzestrzeniania się w warunkach szpitalnych, nosicielami często są osoby personelu medycznego. Idealna temperatura do rozwoju gronkowca to 37°C. Bakteria ta występuje w wielu pokarmach spożywczych (m.in. mięso, wędliny, warzywa, produkty mleczne oraz lody). Gronkowiec złocisty namnaża się przy powtórnym mrożeniu rozmrożonych wcześniej pokarmów. Bakteria występują powszechnie w środowisku, znajduje się w powietrzu oraz w wodzie. Gronkowiec złocisty może powodować wiele drobniejszych zakażeń skóry jak: pryszcze, czyrak, liszajec, zapalenie mieszków włosowych czy ropień, a także poważniejsze choroby, zagrażające zdrowiu i życiu jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, zapalenie szpiku, zapalenie wsierdzia, zespół wstrząsu toksycznego (TSS), bakteriemia (zakażenie krwi) czy sepsa. Zatrucie gronkowcem ma stosunkowo krótki okres wylęgania – trwa on zazwyczaj do dwóch godzin. Wskutek zatrucia bakterią wśród najczęstszych objawów występują: biegunka, wymioty, spadek ciśnienia krwi. Co prawda ginie ona łatwo podczas procesu ogrzewania, jednak wytwarzane przez niego enterotoksyny są odporne zarówno na długotrwałe gotowanie jak i pieczenie pokarmów.

1 234 ... 9»