Dżuma

Dżuma jest poważną infekcją bakteryjną, która jest przenoszona na człowieka poprzez kontakt z zakażonym zwierzęciem bądź przez pchły.

Ciężka, prawie zawsze śmiertelna choroba zakaźna, wywołana przez bakterie przenoszone najczęściej przez gryzonie ukąszone przez pchły.

Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, przenoszona przez bytujące na szczurach pchły, dżuma występuje w trzech głównych postaciach: płucnej, dymieniczej i posocznicowej.

Dżuma jest poważną chorobą powodującą w najgorszym przypadku śmierć, przenoszona przez bakterie atakująca przede wszystkim gryzonie.

Choroba śmiertelna powodowana przez bakterie Yersinia pestis, występuje w trzech postaciach: płucnej, dymienicznej i posocznicowej.

Dżuma to ostra bakteryjna choroba zakaźna gryzoni i innych drobnych ssaków, a także człowieka, wywoływana przez pałeczkę yersinia pestis.

Bardzo groźna choroba śmiertelna popularna w średniowieczu, powodowana przez bakterie Yersinia pestis i przenoszona zwykle przez gryzonie.

Dżuma to śmiertelna choroba wywołana przez bakterie Yersinia pestis, wyróżnia się ją w trzech postaciach : dymienicznej, posocznicowej i płucnej.

«1 ... 121314 15