Dyskopatia

W większości przypadków dyskopatia piersiowa prowokowana jest stosunkowo małym urazem bądź przeciążeniem kręgosłupa. Sytuacja taka występuje zazwyczaj u starszych pacjentów, którzy prezentują zmiany zwyrodnieniowe w zakresie pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego. Zwyrodnienie krążka międzykręgowego jest procesem aktywnie postępującym z wiekiem i jest ściśle związane ze stopniową jego dehydratacją (odwodnieniem) oraz powtarzalnymi na co dzień mikrourazami. Od strony patofizjologicznej dyskopatia piersiowa może prowadzić do wystąpienia objawów klinicznych w dwóch niezależnych mechanizmach – ucisku korzenia nerwowego bądź worka zawierającego w odcinku piersiowym rdzeń kręgowy oraz podrażnienia tkankowego z następczą indukcją procesów zapalnych.

Objawy kliniczne dyskopatii piersiowej

Objawy kliniczne ściśle związane są z uciskiem oraz podrażnieniem worka oponowego zawierającego rdzeń kręgowy oraz korzeni nerwowych opuszczających kanał kręgowy poprzez otwory międzykręgowe. Ważnym podkreślenia jest obserwacja, iż w niektórych przypadkach dyskopatii piersiowej praktycznie w ogóle nie występuje ból w okolicy piersiowej kręgosłupa.

Leczenie najczęściej odbywa się poprzez Microdiscectomię lub endoskopowe usunięcie dysku.

diagnostyka i leczenie

Diagnostyka i leczenie

Dyskopatia, oprócz pojawiających się objawów i wywiadu lekarskiego diagnozowana jest poprzez wykonywanie badań specjalistycznych. Są to: rezonans magnetyczny MR – to badanie jest bardzo czułe, potrafi bowiem ujawnić nawet bardzo niewielkiezmiany w krążkach międzykręgowych. Jakość także idzie z ceną, dlatego też badanie to jest droższe od pozostałych; tomografia komputerowa TK – w sposób istotny powoduje uwidocznienie struktur kostnych, dostarczając specjaliście wiele przydatnych informacji na temat stanu kości, które są niezbędne do dalszego leczenia; badanie radiologiczne RTG – stosowane jako badanie pomocnicze.

«123 4 567 ... 9»