Dyskopatia

Czynniki warunkujące zachorowanie

Dyskopatia to choroba, w której bardzo trudno czasami ustalić charakter powstawania tych zmian u pacjenta, czynnikami wpływającymi bez wątpienia na rozwój tego schorzenia są: rodzaj wykonywanej pracy, w zależności od tego czy jest to ciężka praca fizyczna związana z nadmiernym obciążeniem kręgosłupa, styl życia, ewentualna otyłość, która powoduje zbyt duże obciążenie dla kręgosłupa, czasami także wspomina się o czynnikach genetycznych, skłonności do powstawania zmian zwyrodnieniowych. Aby w sposób jednoznaczny określić u chorego wystąpienie takich zmian, jak dyskopatia i stadium rozwojowe choroby, zmian, które jak wcześniej zostało wspomniane rozwijają się w sposób przewlekły, należy przeprowadzić najbardziej szczegółową diagnostykę obrazową w postaci tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i kontrolnych zdjęć rentgenowskich. Każde niepokojące nas bóle, które nawracają jeśli chodzi o kręgosłup powinny być zbadane pod kątem występowania zmian patologicznych w postaci dyskopatii, wczesne wykrycie takiego schorzenia u 90% pacjentów nie wymaga jeszcze leczenia operacyjnego.

Dyskopatia piersiowa

Dyskopatia piersiowa jest to stan patologii, w którym dochodzi do uszkodzenia pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego z następczym przemieszczaniem się jądra miażdżystego w kierunku świata kanału kręgowego w odcinku piersiowym. W zależności od stopnia zaawansowania choroby dyskowej wyróżnia się trzy okresy chorobowe: wypuklina krążka międzykręgowego; przepuklina krążka międzykręgowego; sekwestracja krążka międzykręgowego.

Przyczyny występowania choroby

Przepuklina jądra miażdżystego może występować nawet u dzieci jednak stan taki jest bardzo rzadko spotykany, najczęściej dyskopatia piersiowa dotyczy ludzi w wieku średnim (3-4 dekada) i zmniejsza się częstość jego występowania u ludzi starszych, u których dominują procesy zwyrodnieniowo-wytwórcze. Biorąc pod uwagę mechanizm prowadzący do przemieszczania się jądra miażdżystego u ludzi młodych, dotychczas zdrowych do zachorowania prowadzi nadmierny wysiłek fizyczny bądź uraz, w następstwie którego dochodzi do przeciążenia krążka międzykręgowego na danym poziomie. Najczęściej młodzi pacjenci mówią o upadku z drabiny, podniesieniu nadmiernego ciężaru bądź nasilonej aktywności sportowej np. upadek na kolana podczas gry w piłkę.

«12 3 456 ... 9»