Dyskopatia

Dyskopatia (choroba dyskowa) mówimy o niej wówczas, gdy uszkodzeniu ulega krążek międzykręgowy - miękka tkanka w sposób naturalny oddzielająca sąsiadujące trzony kręgowe. W pierścieniu włóknistym degenerują się naczynia krwionośne, powoduje to wysychanie jądra miażdżystego i zmniejszenie jego sprężystości, pod obciążeniem jądro miażdżyste przemieszcza się do kanałów w pierścieniu włóknistym. Dyskopatia jest spowodowana zaburzeniami komórkowymi wynikającymi ze zmniejszenia stężenia tlenu, dochodzi do nich w wyniku urazów mechanicznych, przeciążeń i naturalnych procesów odbywających się w organizmie. Obecnie coraz większe znaczenie przypisuje się także przyczynom genetycznym, zaburzeniom hormonalnym. Czynniki ryzyka to: wiek - im człowiek starszy, tym większe ryzyko dyskopatii; przebyte urazy; czynniki genetyczne; otyłość; obciążanie kręgosłupa poprzez podnoszenie ciężarów; długotrwały stres i wynikające z niego napięcie mięśni; wąski kanał kręgowy; osteoporoza i inne choroby kości. Pierwsze objawy jakie daje dyskopatia to ból - silny i promieniujący wzdłuż kręgosłupa, nasilający się przy obciążeniach (np. chodzeniu) i nie ustępujący po zażyciu środków przeciwbólowych, następnie pojawia się uczucie drętwienia i mrowienia części ciała dotkniętych schorzeniem, a także zaburzenie siły mięśni.

U chorych pojawia się również skrzywienie kręgosłupa. Zaawansowana stadium prowadzi do degeneracji kości współtworzących kręgosłup, na skutek działania czynników wywołujących stan zapalny kości przerastają i uciskają na sąsiednie korzenie nerwowe a w skrajnych przypadkach rdzeń kręgowy. Postępujące zaburzenie balansu kręgosłupa powoduje przeciążenie więzadeł oraz mięśni podtrzymujących kręgosłup, co dodatkowo powoduje nasilenie dolegliwości bólowych.

Leczenie

Wybór terapii zależy od stadium, w jakim znajduje się dyskopatia, niestety, większość pacjentów we wczesnych fazach dyskopatii korzysta raczej z prób leczenia na własną rękę, a do lekarza udają się gdy ból i inne dolegliwości poważnie utrudniają funkcjonowanie. W początkowych stadiach niemal każda dyskopatia może być leczona nieoperacyjnie - poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, rehabilitację i zabiegi fizjoterapeutyczne takie jak na przykład masaże. Terapia taka jest niekiedy wspomagana farmakologicznie, gdyż ból jaki dyskopatia sprawia, wciąż nawraca. Bardziej zaawansowana dyskopatia wymaga jednak leczenia operacyjnego, polegającego na usunięciu uciskającej części jądra międzykręgowego. Operacje wykonuje się tradycyjnie, lub - ograniczając inwazyjność - metodą endoskopową.

1 234 ... 9»