Depresja

PODSUMOWANIE

Depresja – termin ten używany jest w odniesieniu do złego samopoczucia, może też oznaczać chorobę psychiczną.

Depresja charakteryzuje się złym samopoczuciem, obniżonym nastrojem oraz przygnębieniem.

Depresja to w terminologii psychiatrycznej, szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji.

Depresja to zjawisko chorobowe, które wymaga szybkiej pomocy lekarskiej.

Depresja w znaczeniu medycznym oznacza trwające długi czas (tygodnie, miesiące) chorobowe obniżenie nastroju.

Depresja to grupa schorzeń, określana obecnie zbiorczą nazwą “zaburzenia afektywne”.

Depresja w znaczeniu medycznym oznacza trwające długi czas (tygodnie, miesiące) chorobowe obniżenie nastroju.

Depresji towarzyszy najczęściej dezorganizacja aktywności złożonej człowieka, przeżywanie niewydolności życiowej oraz często poczucie chorob y.

Depresja jest to zaburzenie charakteryzujące się różnymi objawami, które występują przez okres co najmniej 2 tygodni.

Depresja jest z reguły wtórna, a pierwotnym podłożem jest lęk, nerwica, tłumienie emocji.

Prawdziwa depresja stanowi poważne zaburzenie psychiczne o określonym czasie trwania i specyficznych objawach, intensywne i uporczywe, które upośledza funkcjonowanie człowieka i przysparza mu cierpień

Depresja d egraduje radość życia, paraliżuje istnienie, jest pasożytem żerującym na sile człowieka.

Depresja sprawia, że życie przestaje cieszyć, staje się w odczuciu chorego uciążliwym, żmudnym procesem, pasmem rozczarowań, porażek i cierpień

Depresja ma charakter choroby nawracającej, może zatem z przerwami trwać przez całe życie.

Depresja jest chorobą psychiczną, nie leczona często prowadzi do samobójstwa.

Depresja sprawia że osoba na nią cierpiąca tworzy czarne teorie na temat siebie, świata i przyszłości.

Depresja, czyli zaburzenia nastroju urastają obecnie do rangi chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza w krajach rozwiniętych.

Depresja często jest spowodowana bolesnymi, kryzysowymi doświadczeniami, które powodują zmiany nastroju.

W języku potocznym depresja oznacza przejściowo pogorszone samopoczucie, które jest jednak zjawiskiem naturalnym.

Depresja- to choroba, która według Światowej Organizacji Zdrowia jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie.

Depresja, choć dotyka coraz więcej osób, często aktywnych i pełnych życia, nie jest wyrokiem ponieważ można ją skutecznie pokonać.

Depresja jest to stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności.

«1 ... 789 10