Cytomegalia

u niemowląt i dzieci

Lekarze często podkreślają, jak niebezpieczna może być cytomegalia pojawiająca się w momencie, w którym kobieta oczekuje dziecka zwracając uwagę przede wszystkim na zagrożenie, jakie choroba stanowi dla osłabionego organizmu. O dużym zagrożeniu można mówić i wówczas, gdy choroba dopadnie noworodka, niemowlę albo małe dziecko, organizm malucha może mieć bowiem trudności z wytworzeniem przeciwciał pozwalających na pokonanie wirusai. Największe wyzwanie dla lekarzy stanowi leczenie noworodków, u których pierwotna cytomegalia może wywołać wiele poważnych schorzeń, zazwyczaj po potwierdzeniu choroby zapada decyzja o hospitalizowaniu dziecka, w zależności od stanu zaawansowania choroby noworodek trafia więc do szpitala na dwa lub trzy tygodnie. W tym czasie dziecku podawany jest gancyklovir, a lekarze monitorują zarówno wpływ leku na cytomegalowirusy, jak i ewentualne skutki uboczne jego stosowania. Nieco bardziej skomplikowanie jest, gdy cytomegalia zaatakuje układ nerwowy, tak lekarze, jak i rodzice dziecka muszą mieć bowiem świadomość tego, jak bardzo niebezpieczne potrafią być ewentualne powikłania. Podczas leczenia małych dzieci zmagających się z problemem cytomegalii należy mieć na uwadze i to, że leki stosowane w terapii nie likwidują cytomegalowirusa, a jedynie przyczyniają się do tego, że nie rozwija się on tak szybko, jak miałoby to miejsce bez wspomagania z zewnątrz.

Cytomegalia u dzieci jest leczona za pomocą przeciwciał, które pomagają organizmowi w zwalczeniu jej. Noworodki z zakażeniem objawowym stanowią tylko 10–15% w całej grupie zakażonych w życiu płodowym, ale niestety aż 85–90% z nich zademonstruje odległe następstwa w postaci: upośledzenia umysłowego, padaczki oraz mózgowego porażenia dziecięcego, a także niedosłuchu i upośledzenia widzenia. Najliczniejszą grupę (ok. 90%) stanowią dzieci, które cytomegalia zakaziła w ostatnich tygodniach ciąży i bezpośrednio po urodzeniu nie wykazują objawów klinicznych lub objawy są skąpe (np. przedłużająca się żółtaczka). Jakkolwiek rokowanie w tych przypadkach jest pomyślne, to jednak także u około 10–15% tych dzieci może w przyszłości powodować odległe następstwa przebytego zakażenia, najczęściej niedosłuch.

«1 ... 567 8