Co to arytmia serca?

diagnozowanie arytmii serca

Diagnozowanie tego typu zaburzeń może składać się z: EKG, ECHA serca, Holter EKG, testu siłowego, badania elektrofizjologicznego, telemedycyny, czy testu Tilt.

Stawianie diagnozy na podstawie samych objawów może być błędne.

Elektrokardiografia (EKG) to metoda diagnostyczna, której celem jest rozpoznanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu.

Echokardiografia (ECHO serca) jest badaniem struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG.

Holter EKG to urządzenie rejestrujące pracę serca w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę, wykonywany jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu doby.

Test wysiłkowy to test polegający na ocenie pracy serca w trakcie wysiłku u wzrastającego zapotrzebowania na tlen.

Badanie elektrofizjologiczne jest inwazyjne, wymaga wprowadzenia do serca specjalnych elektrod, jego cel to dokładne rozpoznanie zaburzenia i umożliwienie dopasowania optymalnej metody leczenia.

Telemedycyna polega na świadczeniu usług medycznych na odległość, wykorzystuje rozległe możliwości nowoczesnej telekomunikacji, jest pomocna w szybkim zdiagnozowaniu.

Test Tilt, czyli test pochylniowy jest stosowany w diagnostyce omdleń wazowagalnych.

Gdy wystąpi napadowa postać tego zaburzenia dużym wyzwaniem staje się postawienie trafnej diagnozy i uchwycenie go w badaniach.

«1 ... 345 6 789 ... 13»