Co to arytmia serca?

leczenie arytmii serca

Istnieją dziesiątki typów arytmii, różniących się objawami, ciężkością przebiegu, prognozą kliniczną oraz możliwościami leczenia.

Dla wielu arytmii może istnieć więcej niż jedna metoda terapeutyczna, te czynniki skutkują różnorodnością opcji leczenia oraz wielością opinii specjalistów, co w efekcie może prowadzić do „zagubienia się” przez pacjenta.

Stymulator to urządzenie elektryczne służące do elektrycznego pobudzania rytmu serca, wszczepione pod skórę klatki piersiowej i połączone z sercem za pomocą 1 lub 2 przewodów nazywanych elektrodami, które wprowadza się do serca przez żyłę.

Wszczepienie stymulatora rozważa się w przypadku poważnych zakłóceń rytmu serca (zaawansowanej bradykardii), okresowego braku impulsów czy zaburzeń ich przewodzenia z przedsionków do komór.

Kardiowerter – defibrylator niewielkie urządzenie elektroniczne wszczepiane podskórnie, którego zadaniem jest rozpoznawanie groźnych dla życia arytmii serca i wykonanie odpowiedniej interwencji elektrycznej w celu jej przerwania (stymulacja antyarytmiczna, kardiowersja, defibrylacja).

Kardiowerter – defibrylator implantuje się chorym którzy mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego-częstoskurcz komorowy oraz osoby po zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór.

Układy resynchronizujące (stymulator resynchronizujący CRT) to urządzenie wszczepiane podskórnie, łączące się z sercem za pomocą elektrod, którego zadaniem jest zmniejszenie stopnia desynchronizacji w pracy komór serca u osób z zaburzeniami przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu.

Wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator - ICD) w niewydolności serca obejmują wyłącznie chorych z zagrażającymi życiu komorowymi zaburzeniami rytmu, tzn. z migotaniem komór lub trwałym częstoskurczem komorowym, oraz wybranych chorych, obciążonych dużym ryzykiem nagłego zgonu.

Zabieg ablacji polega na wprowadzeniu elektrody przez żyłę lub tętnicę udową do miejsca będącego częścią obwodu arytmii w mięśniu sercowym.

Ablacja może być odczuwana jako,,pieczenie” w klatce piersiowej, w czasie zabiegu pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe.

«1234 5 678 ... 13»