Co to arytmia serca?

podstawy budowy serca

Serce podzielone jest na cztery jamy, w tym na dwa przedsionki i dwie komory.

Prawy przedsionek (RA) zbiera krew z żył organizmu i przekazuje ją do prawej komory (RV), stamtąd krew jest transportowana poprzez tętnicę płucną do płuc gdzie ulega natlenieniu.

Krew transportowana jest poprzez tętnicę płucną do płuc gdzie ulega natlenieniu.

Utlenowana krew dostaje się do lewego przedsionka i dalej do lewej komory, która pompuje ją do wszystkich narządów organizmu.

Zarówno przedsionki jak i komory muszą pracować w bardzo precyzyjnej synchronizacji żeby zapewnić prawidłowe krążenie krwi w całym organizmie.

Praca serca musi być dobrze skoordynowana jakiekolwiek zakłócenia prawidłowej pracy komór czy przedsionków może skutkować objawami jak, duszność, łatwe męczenie się, omdlenia czy nawet nagłą śmierć.

Impuls wyzwalający uderzenie serca powstaje w tzw ośrodku rozrusznikowym, czyli zlokalizowanym w prawym przedsionku węźle zatokowo-przedsionkowym (SAN).

Impuls szerzy się następnie do niższych pięter serca i dochodzi do węzła przedsionkowo-komorowego (AV), który znajduje się w środkowej części serca pomiędzy przedsionkami i komorami.

Dwa główne przewody niosące impuls to lewa i prawa odnoga pęczka Hisa, za pośrednictwem tych „przewodów” i pomniejszych włókien aktywowane są komory, co prowadzi do ich skurczu.

Aby serce pracowało efektywnie wszystkie zjawiska elektryczne muszą przebiegać w określonej kolejności i czasie, bez żadnych zakłóceń.

obiec rozprzestrzenianiu się infekcji.

«123 4 567 ... 13»