Co to arytmia serca?

do czego prowadzą zaburzenia arytmiczne

Bicie serca to nic innego jak rytmiczny skurcz przedsionków i następujący po nim skurcz komór, owe skurcze zależą od pobudzenia mięśnia przez impulsy elektryczne.

Dodatkowe skurcze arytmiczne mogą pojawiać się gromadnie i łączyć w szybki rytm, tzw. częstoskurcz.

Częstoskurcz może powodować duszności, uczucie dławienia, zawroty głowy, bóle wieńcowe, zasłabnięcia, a nawet utratę przytomności, ten rodzaj arytmii jest groźny i wymaga leczenia.

Jedną z form częstoskurczu jest migotanie przedsionków i migotanie komór (zbyt dużo ognisk wytwarza impulsy elektryczne i dochodzi do prawdziwej burzy w mięśniu serca).

Migotanie komór to arytmia prowadząca do zatrzymania akcji serca i śmierci klinicznej.

Zaburzenia miarowości rytmu serca polegające na bardzo rzadkim biciu (np. 40 lub mniej uderzeń na minutę), a także napadowe przerwy w pracy serca wymagają wszczepienia (zwykle w warunkach ambulatoryjnych) specjalnego rozrusznika.

Przy powtarzającym się migotaniu przedsionków kardiolodzy zwykle zlecają leki antyarytmiczne, ale czasem sięgają do elektrycznego ustawienia serca (tzw. kardiowersja elektryczna).

Prąd elektryczny płynący z tzw. kardiowertera powoduje umiarowienie rytmu serca.

Zbyt wolne przewodzenie bodźca elektrycznego do komór serca (zwane blokiem) to arytmia, która może nie być w ogóle dostrzegana.

Do arytmii może prowadzić m.in. miażdżyca naczyń wieńcowych, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawek, astma, nadciśnienie tętnicze, niedobór potasu, magnezu czy wapnia w organizmie, nadczynność tarczycy, długotrwała wysoka gorączka, stres czy zażywanie niektórych leków.

«12 3 456 ... 13»