Co to arytmia serca?

nagły zgon sercowy

Zgon sercowy to stan zagrożenia życia będący konsekwencją arytmii serca.

Nagły zgon sercowy występuje, gdy pacjent poddany jest nagłemu bardzo szybkiemu rytmowi serca jak w przypadku migotania komór, częstoskurczu komorowego i rzadziej częstoskurczu nadkomorowego z szybkim przewodzeniem do komór.

Szybki rytm serca rzędu 250-350 uderzeń na minutę skutkuje brakiem efektywności w przepompowywaniu krwi przez serce, co w efekcie prowadzi do niedokrwienia, niedotlenienia i zgonu.

W większości wypadków nie ma objawów arytmii poprzedzających nagły zgon sercowy, niektórzy pacjenci przed tym zdarzeniem skarżą się na utraty przytomności i świadomości.

Czynniki ryzyka są tożsame z tymi dla migotania komór oraz częstoskurczów komorowych, zwykle występuje u pacjentów z poważnie uszkodzonym sercem lub jako efekt choroby genetycznej.

Należy zauważyć, że nie każda nagła śmierć jest następstwem arytmii sercowej (np.

udar mózgu, pęknięcie tętniaka aorty, czy masywny zator tętnicy płucnej) oraz że nie każdy zgon sercowy jest nagły (np. śmierć we wstrząsie z powodu częstoskurczu komorowego).

Nagła śmierć sercowa następuje bez ostrzeżenia, współczynnik przeżycia bez medycznej interwencji po wystąpieniu nagłego zatrzymania akcji serca wynosi zaledwie 5%, nagła śmierć sercowa zabija więcej ludzi niż rak płuc, rak piersi i AIDS razem, dotyczy wszystkich, nawet ludzi młodych.

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć w celu określenia ryzyka nagłej śmierci sercowej(SCD) to poznanie liczby EF określającej „frakcję wyrzutową”, jest to procent objętości krwi wypompowywanej z serca podczas każdego skurczu.

Jednym ze sposobów prewencji zarówno pierwotnej, jak i wtórnej jest wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, kilkucentymetrowej wielkości urządzenie, wszczepiane podskórnie, przerywa groźną dla życia arytmię za pomocą impulsu elektrycznego.

Ważnym elementem zapobiegania incydentom nagłego zatrzymania akcji serca jest modyfikacja czynników ryzyka, zmiana stylu życia może spowodować obniżenie wysokiego ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu, ograniczając tym samym ryzyko choroby serca oraz nagłego zatrzymania akcji serca.

«1 ... 101112 13