Co to arytmia serca?

migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca-przedsionkach, prowadzą do uczucia nieregularnego rytmu serca i szybkiego pulsu.

Arytmia ta stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca u pacjentów po 65 roku życia, źródło tego zaburzenia rytmu zwykle zlokalizowane jest w tzw. żyłach płucnych uchodzących do tylnej ściany lewego przedsionka.

Migotanie przedsionków może być podzielone na dwa główne typy: napadowe migotanie przedsionków oraz utrwalone migotanie przedsionków.

U dużej liczby pacjentów ta arytmia serca jest diagnozowana przypadkiem podczas rutynowych badań, niektórzy pacjenci zauważają tylko krążeniowe objawy i narzekają na zmęczenie, osłabienie czy duszność, inni z kolei zauważają nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje.

Częstą przyczyną tej arytmii są wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, choroba zastawek, nadczynność tarczycy, choroby płuc oraz operacje na otwartym sercu.

Najniebezpieczniejszą konsekwencją migotania przedsionków jest udar mózgu, może on wystąpić w związku z tym, że nieregularne skurcze przedsionków mogą spowodować powstanie skrzepliny w lewym przedsionku, która poprzez naczynia tętnicze dostanie się do mózgu powodując udar.

Najważniejsze w leczeniu tej arytmii wydaje się zapobieganie powstawaniu zakrzepów w mózgu stosując leki przeciwkrzepliwe, możliwe jest również zastosowanie leczenia farmakologicznego, gdzie poprzez podanie odpowiednich leków zwalnia się rytm serca.

Możliwym leczeniem jest kardiowersja, przywracająca normalny rytm serca, niezwykle skuteczną i coraz powszechniejszą metodą leczenia migotania przedsionków jest ablacja.

Długotrwała szybka akcja komór podczas migotania przedsionków może prowadzić do wytworzenia kardiomiopatii rozstrzeniowej, przywrócenie prawidłowego rytmu komór może nawet całkowicie odwrócić to schorzenie.

Najskuteczniejszym lekiem na ten rodzaj arytmii, jeśli chodzi o utrzymywanie rytmu zatokowego jest amiodaron, jest rzadko stosowany jako lek pierwszego rzutu ze względu na swoje liczne działania niepożądane.

«1 ... 8910 11 1213»