Ciśnienie krwi

Prawidłowe ciśnienie krwi jest niezwykle ważną sprawą, jeśli jest ono w normie, wówczas organizm jest zdrowy, nie odczuwa się żadnych niepokojących objawów wynikających z nadciśnienia lub też niedociśnienia, które mogą również przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, prowadząc nawet do bardziej zaawansowanych i trudnych w leczeniu chorób. Dzisiaj coraz więcej osób ma problemy z ciśnieniem krwi, wynika to z wielu różnych czynników, między innymi ma na to wpływ nasze odżywianie, styl życia, także czynniki osobnicze, geny, które dziedziczy się po swoich przodkach. Warto wobec tego co jakiś czas w ramach profilaktyki mierzyć ciśnienie krwi, aby przekonać się czy wszystko jest w porządku. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej temu, jak sprawdzić, czy ma się prawidłowe ciśnienie krwi, ponieważ tylko wtedy będzie można przekonać się o tym, czy jest się narażonym nadciśnienie czy niedociśnienie, a w następnej kolejności podjąć odpowiednie działania, aby ciśnienie krwi wyregulować.

Ciśnieniem tętniczym nazywa się nacisk, jaki wywierany jest przez krew na ściany tętnic, który powstaje w trakcie jej przepływania w całym organizmie, jeśli dokonuje się wobec tego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, podaje się w celu jego określenia dwie wartości – ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe. Ciśnienie to jest określane poprzez pomiary największych tętnic, czyli przykładowo tętnicy w ramieniu. Jest ono również wyższe niż ciśnienie krwi, które wywierane jest na ściany żył, gdzie przepływa krew bez tlenu. Ciśnienie krwi cały czas ulega przy tym zmianom, które związane są z daną sytuacją, wiekiem, stanem zdrowia. Według terminologii określa się tutaj czynniki długookresowe, czyli takie, jak wspomniany już wiek czy stan zdrowia, średniookresowe, czyli dana pora dnia, aktywność, stan psychiczny człowieka czy stosowane przez niego używki.

Również wyróżnia się zmiany krótkookresowe, które dotyczą tych zachodzących w obrębie samego cyklu pracy serca. Gdy serce pracuje, wówczas zachodzi seria rytmicznych skurczów i rozkurczów, które sprawiają, że krew bez przerwy krąży po organizmie, w momencie skurczu serca, kiedy wypychana jest z jego aorty największa ilość krwi, notuje się najwyższe ciśnienie krwi, z kolei w chwili rozkurczu jest ono najniższe. Dlatego, aby określić, czy ma się nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie czy też prawidłowe ciśnienie krwi, należy mierzyć oba te parametry, a następnie porównać je ze sobą, żeby odczytać wynik i go zinterpretować.

Nadciśnienie tętnicze czy niedociśnienie – interpretacja wyników

Przyjmuje się, że w prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka wynosi od ok. 90 do 135 mmHg (zazwyczaj 110–130) dla pierwszego parametru, czyli ciśnienia tętniczego. W momencie rozkurczu, czyli dla ciśnienia rozkurczowego powinno ono wynosić ok. 50 do 90 mmHg (zazwyczaj 65–80). Wobec tego wartości prawidłowego ciśnienia krwi określa się na około 120/80 mmHg, co jest uśrednieniem wyżej wspomnianych wyników, ale wiadomo, że nie dla każdego będzie to ciśnienie krwi idealnie odzwierciedlające pracę jego organizmu, więc może mieć on nieco wyższe lub niższe ciśnienie, ale wcale nie będzie oznaczało to żadnych objawów nadciśnienia i nie trzeba będzie w celu jego zmiany podejmować leczenia.

1 234 ... 8»