Borelioza

W Stanach Zjednoczonych, przypadki boreliozy to ponad 90% wszystkich zgłoszonych chorób przenoszonych przez nosiciela. Jest to istotnie problemem zdrowia publicznego, na szczęście jego zdiagnozowanie może wzrastać. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) przypisuje ten wzrost rosnącej wielkości stad jeleni oraz geograficznemu rozprzestrzenianiu się zakażonych kleszczy, a nie do poprawy diagnostyki. Ponadto, niektórzy epidemiolodzy twierdzą, że rzeczywista częstość występowania choroby z Lyme w Stanach Zjednoczonych może być 5-10 razy większa niż ta zgłaszana przez CDC. Przyczyny tej różnicy to ciasnoty definicji przypadku CDC, jak również częste błędy diagnozowania choroby.

Ryzyko nabycia choroby z Lyme jest różne, w zależności od tego, jaki etap w cyklu życia kleszcz osiągnął. Kleszcz przechodzi przez trzy etapy rozwoju-larwy, nimfy i dorosłych, z których każdy jest zależny od żywego gospodarza. W Stanach Zjednoczonych, Bolerioza jest przenoszona przez kleszcze kilku gatunków z rodzaju Ixodes. W lecie, na rynience kleszcze wylęgają się z jaj ułożonych w ziemi by następnie podczepić się do małych zwierząt i ptaków. Na tym etapie nie są problemem dla ludzi. Kolejnym etapem jest nimfa, która powoduje większość przypadków choroby z Lyme. Nimfy są bardzo aktywne od wiosny do początku lata. Wtedy są one bardzo groźne dla ludzi. Ponieważ ich rozmiar jest jeszcze niewielki (poniżej 2 mm), są trudne do wykrycia, co daje im możliwość udostępnienia transmisji boreliozy podczas karmienia. Chociaż o wiele więcej dorosłych osobników niż nimf kleszczy przenosi boleriozę, dorosłe kleszcze są dużo większe, łatwiej zauważalne i częściej usuwane przed upływem 24 lub więcej godzin ciągłego karmienia potrzebne do przesyłania boreliozy.

«1 2 345 ... 9»