Białaczka

Przewlekła białaczka limfocytowa

B-komórkowa przewlekła białaczka limfocytowa (B-CLL), znana również jako przewlekła białaczka limfatyczna (CLL), jest najbardziej rozpowszechnionym typem białaczki u dorosłych. Jest to nowotwór białych krwinek (leukocytów). PBL wprowadza limfocyty B do komórek. Limfocyty B pochodzące ze szpiku kostnego, rozwijają się w węzłach chłonnych, zwykle zwalczają infekcję wytwarzając przeciwciał. W CLL, komórki B uciekają spod kontroli i gromadzą się w szpiku kostnym i krwi, gdzie wypierają zdrowe krwinki. CLL jest etapem małego limfocytowego chłoniaka (SLL), typu B-komórkowego, który rozwija się głównie w węzłach chłonnych.

CLL i SLL są uważane za choroby leżące u tego samego podłoża ale pojawiające się w różny sposób.

CLL jest chorobą występującą u osób dorosłych, ale w rzadkich przypadkach może wystąpić u nastolatków, a niekiedy u dzieci (dziedziczone). Przewaga (> 75%) osób nowo zdiagnozowanych z CLL jest w wieku powyżej 50, a większość z nich to mężczyźni.

Większość ludzi diagnozuje się zanim jeszcze pojawią się objawy, poprzez rutynowe badanie krwi, w którym ukazuje się wysoki poziom białych krwinek. CLL powoduje powiększenie węzłów chłonnych, śledziony i wątroby, a ostatecznie niedokrwistość i zakażenia. Wczesna CLL nie jest leczona, a późna CLL powinna być leczona chemioterapią i podawaniem monoklonalnych przeciwciał.

«123 4 567 ... 12»