Badanie moczu

Badanie moczu na białko

Pasek służący do pomiaru poziomu białka jest stosowany jako badanie moczu na całości uryny. Zaś testy (badanie moczu) pół – ilościowe na obecność białka w moczu powinny być wykonywane w nadsączu odwirowanego moczu, ponieważ komórki w normalnym moczu mogą dawać zbyt zawyżone szacunki ilości białka. Normalnie, tylko małe białka osocza filtrowane w kłębuszkach są wchłaniane przez kanaliki nerkowe. Jednak mała ilość przesączonego białka osocza i białek wydzielanych przez narząd (białko Tamm - Horsfalla) może zostać znaleziona w normalnym moczu. Standardowa liczba wydalania białka z reguły nie przekracza 150 mg/24 godziny lub 10 mg/100 ml w żadnej z pojedynczych próbek. Wydalanie większe niż 150 mg / dzień jest definiowane jako białkomocz.

Białkomocz > 3,5 gm/24 godzin jest poważnym schorzeniem zwanym zespołem nerczycowym.

Paski do wykrywania białka w moczu działają poprzez zmianę koloru na zabarwionym wskaźniku, pojawienie się niebieskiego barwnika (z ang. Bromphenol blue), który jest najbardziej wrażliwy na białko, ale wykrywa globuliny (frakcja białek osocza krwi), a także w mniejszym stopniu Białko Bence'a-Jonesa. Wydzielanie białka pod wpływem ciepła jest lepszą metodą półilościową, ale ogólnie rzecz biorąc, nie jest zbyt czułym testem. Test za pośrednictwem kwasu sulfosalicylowego jest testem wytrąceniowym bardziej wrażliwym. Można wykryć zarówno białko, globuliny i Białko Bence'a-Jonesa w niskich stężeniach.

W trudnych warunkach, śledzenie wyników pozytywnych (które stanowią nieco zamglony obraz w moczu) jest równoważne z 10 mg/100 ml lub około 150 mg/24 godzin (górna granica normy). 1+ odpowiada około 200-500 mg/24 godziny, a 2+ do 0,5-1,5 gm/24 godzin, zaś 3+ do 2-5 gm/24 godzin, a 4+ oznacza 7 gm/24 godzin lub więcej.

Badanie moczu na glukozę

Mniej niż 0,1 % glukozy zwyczajnie filtrowanej przez kłębuszki pojawia się w moczu (< 130 mg/24 godziny). Cukromocz (nadmiar cukru w moczu) zwykle oznacza cukrzycę. Glukoza to rodzaj cukru znajdującego się we krwi. Zazwyczaj ilość glukozy we krwi jest niewielka lub nie pojawia się wcale. Kiedy stężenie cukru we krwi jest bardzo wysokie, jak w przypadku niekontrolowania cukrzycy, cukier rozlewa do moczu. Glukoza może być również obecna w moczu, gdy uszkodzone są nerki. Badanie moczu pozwala ustalić wartość glukozy w urynie.

«12 3 456 ... 9»