Badanie moczu

pH moczu

Kłębuszkowy przesącz osocza krwi jest zazwyczaj zakwaszony przez kanaliki nerkowe i przewody zbiorcze od pH 7,4 do około 6 w końcowym moczu. Jednakże, w zależności od stanu równowagi kwasowo - zasadowej, pH moczu może wahać się od tak niskich wartości jak 4,5 do nawet 8,0. Zmiana skali kwasowości do 7,4 dokonuje się w dystalnym zawiłym kanaliku oraz przewodzie zbiorczym.

Gęstość względna – badanie moczu

Gęstość względna (która jest wprost proporcjonalna do osmolalności moczu, która mierzy stężenie substancji rozpuszczonej) mierzy gęstość moczu lub zdolność nerki do zagęszczania lub rozcieńczania moczu poprzez osocze. Paski pozwalające wykonać badanie moczu, są również zdolne do mierzenia określonej gęstości. Większość laboratoriów dokonuje pomiarów gęstości względnej z użyciem refraktometru Abbego. Urządzenie to jest optycznym instrumentem stosowanym do pomiaru współczynnika załamania cieczy. Jego zastosowanie pozwala na uzupełnienie badania moczu.

Gęstość względna pomiędzy 1,002 i 1,035 na losowej próbie powinna być uważana za normalną, jeśli czynność nerek jest normalna. Jeśli gęstość względna z filtracji kłębuszkowej w przestrzeni Bowmana (torebka kłębuszka nerkowego) waha się od 1,007 do 1,010, to wszelkie pomiary poniżej tego zakresu wskazują hydrację i jakiekolwiek pomiary ponad nią wskazują względną dehydrację.

Jeśli gęstość względna nie jest większa niż 1.022 po okresie 12 godzin bez jedzenia i picia oznacza to, że czynność nerek jest osłabiona, a u pacjenta występuje upośledzenie pracy nerek lub nerkopochodna moczówka prosta. W końcowym stadium choroby nerek, gęstość względna ma tendencję do mieszczenia się w przedziale 1.007 do 1.010.

Również każda próbka moczu o gęstości przewyższającej poziom 1,035 jest także zanieczyszczona, zawiera bardzo wysoki poziom glukozy lub pacjent w ostatnim czasie otrzymał dożylnie wysokie stężenie barwnika do badań rentgenowskich. Może to być także spowodowane małą cząsteczkową masą roztworu dekstranu.

«1 2 345 ... 9»