Badanie moczu

Badanie moczu może ujawnić różne choroby, które przeszły bez echa, ponieważ nie dawały w przeszłości uderzających oznak czy objawów lub takie, które były do tej pory nierozpoznane. Przykładami są cukrzyca, różne formy zapalenia kłębuszków nerkowych oraz przewlekłe zakażenia układu moczowego. Najbardziej opłacalny zestaw, potrzebny do badania moczu to plastikowy kartonik (tzw. pasek do testu moczowego). Ten mikrochemiczny system sprawdza się od wielu lat, pozwalając na analizę jakościową i ilościową w ciągu jednej minuty przez prostą, ale wnikliwą obserwację. Zmiana barwy występujące w każdym z segmentów taśmy, następnie kolor jest porównywany do wykresu barw w celu uzyskania wyników. Jak się okazuje niedbały lekarz, pielęgniarka lub asystent lekarza jest zdolny do błędnej interpretacji wyników badania. Możliwe jest także badanie moczu na podstawie oceny próbki pobranej od pacjenta.

Makroskopowe badanie moczu

Pierwsza część analizy moczu polega na bezpośredniej obserwacji wzrokowej.

Normalny, świeży mocz jest koloru od bladego do ciemno żółtego, czasem barwa zależy od rodzaju i natężenia światła w jakim przeprowadzana jest obserwacja. Normalna objętość moczu zawiera się w przedziale 750 do 2000 ml/24hr. Zmętnienie może być spowodowane poprzez nadmierną ilość materiału komórkowego, białka czy witamin w moczu. Zmętnienie moczu może być także skutkiem krystalizacji lub wytrącenia soli po odstaniu w temperaturze pokojowej czy w lodówce. Oczyszczenie się próbki po dodaniu niewielkiej ilości kwasu oznacza, że ​​strącanie soli jest prawdopodobną przyczyną zmętnienia moczu. Czerwony lub czerwono-brązowy (nieprawidłowy) kolor może być następstwem spożycia barwnika spożywczego, jedzenia świeżych buraków, brania niektórych leków lub obecności hemoglobiny lub mioglobiny. Jeśli próbka zawierała wiele czerwonych krwinek, mocz będzie mętny i czerwonawy.

Możliwe zmiany w moczu

Badanie moczu może sprzyjać wykryciu zmian ilościowych poszczególnych substancji co z kolei może świadczyć o mniej lub bardziej poważnych problemach zdrowotnych.

1 234 ... 9»