Astygmatyzm

Astygmatyzm trzeciego rzędu, w którym występują promienie strzałkowe i poprzeczne są formami ogniska znajdującymi się w różnych odległościach wzdłuż osi optycznej. Punkt na obiekcie znajdujący się poza osią jest nieostry. Zamiast ostrych linii powstaje krótki obraz poprzeczny. Jest on złożony z okręgów na środku osi optycznej lub na linii peryferyjnej. Obraz położony na strzałkowej ostrości jest złożony z krótkiej linii, poprowadzącej w kierunku stycznym. Natomiast obraz, który przypomina kształt szprych, rozchodzi się promieniście od środka. W tych dwóch ogniskach ich kształt jest okrągły, ale niestety powstaje" rozmyty " obraz. Fachowo, nazywa się to ostrością przyśrodkową lub też kręgiem najmniejszego zamieszania. Płaszczyzna ta, często stanowi najlepszy kompromis w położeniu obrazu, u osoby dotkniętej chorobą.

Ilość aberracji z powodu astygmatyzmu jest proporcjonalna do kwadratu kąta między promieniami - od przedmiotu i osi optycznej systemu. Niektóre układy optyczne mogą być zaprojektowane tak, aby zmniejszać lub nawet całkiem wyeliminować astygmatyzm.

  • astygmatyzm, który nie jest obrotowo symetryczny

Jeżeli układ optyczny nie jest symetryczno-osiowy albo wynika z błędu kształtu powierzchni optycznej lub z powodu niewspółosiowości elementów, astygmatyzm może występować nawet przez współosiowe punkty obiektu. Efekt ten jest często stosowany celowo w złożonych systemach optycznych, zwłaszcza w pewnych typach teleskopów.

Z analizy tych systemów wynika, że jest promienisty (jak zdefiniowano powyżej), a promienie w południkowej płaszczyźnie (płaszczyźnie zawierającej oś nerwu)są prostopadłe do stycznej płaszczyzny. Obszar ten jest nazywany albo płaszczyzną strzałką ‘Meridional’.

Astygmatyzm również klasyfikuje się jako regularny lub nieregularne. W regularnym astygmatyzmie, główne południki występują co 90 stopni (prostopadle do siebie). W nieregularnym astygmatyzmie, główne południki nie są prostopadłe. W większości przypadków astygmatyzmu regularnego rogówka przybiera kształt piłki nożnej.

Astygmatyzm nieregularny może wynikać z uszkodzenia oczu, które spowodowane jest bliznowaceniem rogówki.

«12 3 456 ... 10»