Arytmia serca

Niezależnie od konkretnego rytmu serca, patogeneza zaburzeń należy do podstawowych mechanizmów: wzmocniony lub stłumiony automatyzm lub niemiarowy wywołany pobudzeniami nawrotnymi rytm serca. Automatyzm jest naturalną właściwością wszystkich miocytów. Niedokrwienie, blizny, zaburzenia elektrolitowe, leki, wiek oraz inne czynniki mogą hamować lub zwiększać automatyzm w różnych dziedzinach. W przeciwieństwie do stłumionego automatyzmu wzmocniony może wywołać wiele zaburzeń rytmu serca, zarówno przedsionków jak i komór. Wyzwalanie aktywności pojawia się, gdy wczesna i opóźniona depolaryzacja mogą spowodować wytrącenie arytmii komorowych. Objawy arytmii mogą, ale nie muszą powodować utraty przytomności lub nagłą śmierć sercową.

Testy dostępne w diagnostyce zaburzeń rytmu serca są bardzo ważne, ich celem jest uzyskanie korelacji między objawami arytmii a odpowiednim leczeniem. Dodatkowe badania pomagają zidentyfikować pacjentów z zaburzeniami spowodowanymi niedokrwieniem oraz tych, którzy są w grupie ryzyka nagłej śmierci sercowej.

Arytmię spowodować może wiele czynników takich jak zmiany w mięśniu sercowym, zaburzenia elektrolitowe we krwi (sód, potas), czy choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca mogą wystąpić również, gdy są one zdrowe. Typy arytmii obejmują przedwczesne skurcze, są one nieszkodliwe i zazwyczaj nie wymagają leczenia. Przedwczesne skurcze komorowe (PVC) to jedne z najczęstszych występujące zarówno u osób bez chorób sercowych jak i chorych. U niektórych osób związane to może być ze stresem, zbyt dużym spożywaniem kofeiny, nadużywaniem nikotyny czy zbyt dużą ilością ćwiczeń fizycznych. Czasami PVC może być spowodowane chorobą serca lub zaburzeniami równowagi elektrolitowej. Ludzie mający PVC lub jego objawy powinni badać się u kardiologa, lecz przypadłość ta jest zazwyczaj nieszkodliwa i nie wymaga leczenia. Kolejnym typem arytmii jest migotanie przedsionków, które bardzo często powoduje trzepotanie przedsionków i górnych komór serca. Jest ono bardziej zorganizowane niż migotanie przedsionków, występuje najczęściej u osób z chorobami serca w pierwszym tygodniu po operacji na sercu, często przekształca się w migotanie przedsionków. Następny typ to napadowy częstoskurcz nadkomorowy (PSVT) jest to szybkie bicie serca, zazwyczaj w regularnym rytmie.

«123 4 567 ... 11»