Arytmia serca

ICD wszczepia się w znieczulenie miejscowym, wszczepiane jest przez około godzinę. Arytmia może wywołać niebezpieczny dla życia udar. Udar to choroba naczyń mózgowych. Udar następuje wtedy, gdy naczynie krwionośne doprowadzające tlen i substancje odżywcze do mózgu pęknie lub zostanie zatkane przez zakrzep krwi. Pozbawione tlenu komórki mózgowe nie mogą funkcjonować na danym obszarze, co w ciągu kilku minut powoduje ich obumieranie.

Najczęstszą przyczyną udaru spowodowanego arytmią jest migotanie przedsionków. Leczenie migotania przedsionków koncentruje się między innymi na zmniejszeniu ryzyka wystąpienia udaru. Należy pamiętać, że arytmia zwiększa ryzyko zawału serca, zatrzymania akcji serca, a także udaru mózgu. Aby do tego nie dopuścić należy: obniżać wysokie ciśnienie krwi, kontrolować poziom cholesterolu, zrzucić zbędne kilogramy, prowadzić zdrową dietę, unikać dymu tytoniowego oraz prowadzić regularną aktywność fizyczną.

Arytmia to nieprawidłowy rytm serca. Niektóre zaburzenia nie powodują objawów, przy innych można czuć osłabienie czy mieć zawroty głowy. Istnieją dwa podstawowe rodzaje arytmii: bradykardia, czyli zbyt wolne bicie serca oraz tachykardia, czyli zbyt szybkie bicie serca. Jakie są objawy arytmii? Można poczuć trzepotanie w klatce piersiowej i na szyi; wystąpić mogą uczucie zmęczenia; tachykardia może zmniejszyć wydajność serca i spowodować duszności i bóle w klatce; w ciężkich przypadkach może powodować zawał serca, a nawet zgon. Leczenie arytmii może polegać może na zmianie stylu życia; kontroli rytmu serca i zapobieganiu nieprawidłowościom; leczeniu farmakologicznym związanym z zbyt wysokim ciśnieniem krwi, chorobą wieńcową i niewydolnością serca; stosowaniu leków przeciwzakrzepowych, aby zmniejszyć ryzyko zakrzepów krwi i udaru mózgu; wszczepieniu rozrusznika serca, defibrylatora lub kardiowertera; leczenie może być również chirurgiczne. Prawidłowy rytm serca tzw. normalny rytm zatokowy, może zostać zakłócony przez niepowodzenie automatyzmu (zespołem chorego węzła zatokowego lub przez nadaktywność jak nieodpowiedni częstoskurcz zatokowy. Najczęstszym przykładem arytmii są stosunkowo łagodne migotania przedsionków, przedwczesne skórcze komorowe, które choć uciążliwe, na ogół są łagodne w przypadku braku strukturalnej choroby serca. W przeciwieństwie do nich częstoskurcz komorowy nieutrwalony i omdlenia pacjentów z chorobą wieńcową lub ciężką lewej komory serca mogą być zwiastunem śmierci sercowej, nie można ich ignorować. Zaburzenia rytmu serca są obecnie powszechne.

«12 3 456 ... 11»