Arytmia serca

Arytmia serca, znana również jako zaburzenia rytmu serca lub nieregularne bicie serca. Tętno może być zbyt szybkie lub za wolne, może być regularne lub nieregularne. Zbyt szybkie bicie serca nazywamy tachykardia, natomiast zbyt wolne bicie serca to bradykardia. Mimo, że nie wszystkie zaburzenia rytmu serca są zagrożeniem dla życia, niektóre mogą powodować zatrzymanie krążenia. Arytmie mogą wystąpić w górnych komorach serca (przedsionki), lub w dolnych komorach serca (komory).

Zaburzenie to nie jest zależne od wieku, niektóre z nich są ledwo zauważalne, natomiast inne mogą prowadzić do śmierci sercowej. Niektóre z zaburzeń rytmu mogą być groźne dla życia i w efekcie prowadzić do zatrzymania akcji serca. Arytmie są najczęstszymi przyczynami śmierci w drodze do szpitala. Inne powodują zaburzenia świadomości rytmu serca (kołatanie) i mogą być nieprzyjemne. Jeszcze inne mogą predysponować pacjenta do udaru lub zatoru. Bradykardia to powolny rytm (poniżej 60 uderzeń na minutę), może być spowodowana wahaniem sygnału z węzła zatokowego (bradykardia zatokowa) lub przez blokowanie impulsu elektrycznego w drodze od przedsionków do komór (AV blok lub blok serca). Blok serca ma różne stopnie i nasilenie. Bradykardia może być spotykana również w normalnie funkcjonującym sercu wytrzymałych sportowców i dobrze wytrenowanych osób. Tachykardia spotykana jest u dorosłych i dzieci powyżej 15 roku życia (tętno szybsze niż 100 uderzeń na minutę). Częstoskurcz może powodować kołatanie serca. Aktywność współczulną układu nerwowego serca spowodować mogą również: kofeina, amfetaminy czy nadczynność tarczycy. Arytmia serca jest często wykrywana podczas osłuchiwania za pomocą stetoskopu.

1 234 ... 11»