Arytmia serca

Przyczyny

Arytmia serca powstaje na skutek nieprawidłowego funkcjonowania węzła zatokowego.

Choroba może pojawić się także przy upośledzonych funkcjach dróg przewodzenia impulsów. Zaburzenia pracy narządu mogą występować przy istnieniu dodatkowych dróg przewodzenia impulsów. Arytmia serca może być spowodowana występowaniem szeregu innych chorób.

Wyróżnia się następujące przyczyny arytmii:

  • nadciśnienie tętnicze
  • choroba wieńcowa
  • prawdokomorowa niewydolność krążenia
  • kardiomiopatia
  • zatorowość płucna
  • nadczynność tarczycy

Wpływ na wystąpienie choroby mogą mieć także wady wrodzone tego narządu. Niektóre leki mogą wpływać na czynność serca, spowalniając tempo pracy narządu. Arytmia serca charakteryzująca się ciężkim przebiegiem może być zależna od uwarunkowań genetycznych. Na poszczególne postacie schorzenia układu krwionośnego wpływ mogą mieć różne choroby związane z tym narządem. W przypadku bradykardii może to być zwiększenie aktywności nerwu błędnego, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, nieprawidłowe działanie węzła zatokowego, przy zawale oraz bezdechu. Z kolei migotanie przedsionków może być wywołane poprzez m.in. chorobę niedokrwienną, chorobę nadciśnieniową czy nadczynność tarczycy. Warto wiedzieć, że na możliwość wystąpienia dolegliwości znaczny wpływ mają takie czynniki jak palenie tytoniu, podwyższony poziom cholesterolu czy cukrzyca.

«12 3 456 ... 9»