Arytmia serca

Postaci choroby

Arytmia serca może występować pod wieloma postaciami, niektóre z nich mogą różnić się poszczególnymi objawami towarzyszącymi schorzeniu.

Wśród rodzajów zaburzeń rytmu serca wyróżniamy: dodatkowe skurcze komorowe (tzw. Bigeminia komorowa) - pod tą postacią najczęściej spotykana jest arytmia. Podczas prawidłowej pracy tego narządu następują po sobie dwa szybkie skurcze. W tym przypadku praktycznie niezauważenie pojawia się trzeci skurcz, który opóźnia kolejne uderzenia. Wśród dolegliwości jakie może odczuwać pacjent wyróżnia się kołatanie oraz dyskomfort w klatce piersiowej. Skurcze odpowiedzialne za zaburzanie rytmu pracy serca powstają w komorach narządu, najczęściej w wyniku napięć układu nerwowego, niedokrwienia mięśnia sercowego, toksyn, stosowania niektórych leków czy zaburzeń elektrolitowych.

Dodatkowe skurcze komorowe nie zawsze wymagają rozpoczęcie leczenia, jednak gdy jest ono niezbędne opiera się na zmianie trybu życia, farmakoterapii czy stosowaniu inwazyjnych metod leczenia. Arytmia serca może występować pod postacią bradykardii oraz tachykardii. Bradykardia to zbyt wolna częstość akcji serca, z kolei terminu tachykardia używa się w sytuacji, gdy liczba uderzeń mięśnia przekracza 100 na minutę. Do rodzajów schorzenia jakim jest arytmia zalicza się także migotanie przedsionków oraz migotanie komór. Pierwsza dolegliwość jest najczęstszą postacią choroby występującą u osób dorosłych. U jej przyczyn może leżeć m.in. nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna. Migotanie komór jest także zaburzeniem rytmu serca, objawia się szybką i chaotyczną pracą narządu. Brak reakcji lekarskiej lub ze strony osób znajdujących się w pobliżu poszkodowanej prowadzi w tym przypadku do śmierci. Z kolei trzepotanie przedsionków objawia się zbyt szybką, lecz rytmiczną pracą narządu. Przy trzepotaniu przedsionków dokonuje się podziału na napadowe i utrwalone trzepotanie. Napadowe trzepotanie trwa do 48h, zaś utrwalone trzepotanie powyżej 48h.

«1 2 345 ... 9»