Arytmia serca

Arytmia serca mają miejsce w przypadku przyśpieszenia, spowolnienia lub nieregularności pracy tego narządu.

Arytmia jest jedną z najczęściej diagnozowanych chorób układu krwionośnego. Arytmia serca tego narządu mogą towarzyszyć często innym schorzeniom, niektóre postacie tej choroby (tj. kołatanie komór) mogą być niezmiernie groźne dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. O zaburzeniach rytmu pracy serca można mówić, gdy skurcze mięśnia narządu wykraczają poza ogólnie przyjętą, bezpieczną ilość uderzeń na daną jednostkę czasu (prawidłowo 60-100 uderzeń na minutę).

Arytmia może być wywoływana przez szereg chorób w tym m.in. nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową czy prawokomorową niewydolność krążenia. Wśród czynników ryzyka wpływających na zaburzenia rytmu serca wyróżnia się nadmierne spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu.

Najczęstsze objawy towarzyszące chorobie to kołatanie, duszności czy bóle w klatce piersiowej. W grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby, jaką jest arytmia serca znajdują się osoby starsze. Wynika to z faktu, że ryzyko zachorowania wzrasta wraz z upływem lat.

Sposoby leczenia

Sposoby leczenia schorzenia są zależne od takich czynników jak rodzaj zaburzenia rytmu serca oraz symptomy towarzyszące schorzeniu. W leczeniu tej jednostki chorobowej stosuje się farmakoterapię z wykorzystaniem Amiodaronu, beta – blokerów (w większej mierze u ludzi z chorobą nadciśnieniową lub chorobą niedokrwienną), Propafenon (u pacjentów z migotaniem przedsionków). Możliwe jest także leczenie zabiegowe. Najłatwiejszą do wyleczenia postacią arytmii jest ta wywołana pośrednio przez inne schorzenie. W większości takich przypadków wyleczenie przyczyny odpowiedzialnej za pojawienie się schorzenia pozwala na zwalczenie zaburzeń rytmu pracy narządu.

Prawidłowy i miarowy rytm pracy serca nazywany jest także rytmem zatokowym. Określenie pochodzi od nazwy węzła zatokowego odpowiedzialnego za wytwarzanie rytmicznych skurczów. W zdrowym organizmie człowieka organ ten powinien pracować regularnie, aż do momentu biologicznej śmierci.

1 234 ... 9»