Arytmia serca

Czynniki ryzyka

Arytmia serca spowodować może wiele czynników takich jak zmiany w mięśniu sercowym, zaburzenia elektrolitowe we krwi (sód, potas), czy choroba wieńcowa.

Zaburzenia rytmu serca mogą pojawić się rónież, podczas gdy dane czynniki nie wystepują. Typy arytmii obejmują przedwczesne skurcze, są one nieszkodliwe i zazwyczaj nie wymagają leczenia. Arytmia powodująca przedwczesne skurcze komorowe (PVC) to jedne z najczęstszych występujące zarówno u osób bez chorób układu krwionośnego jak i u tych, u których takowe wystepują. U niektórych osób związane to może być ze stresem, zbyt dużym spożywaniem kofeiny, nadużywaniem nikotyny czy zbyt dużą ilością ćwiczeń fizycznych. Czasami PVC może być spowodowane chorobą układu krwionośnego lub zaburzeniami równowagi elektrolitowej.

Arytmia PVC lub jej objawy powinny zostać skonsultowane z kardiologiem, lecz przypadłość ta jest zazwyczaj nieszkodliwa i nie wymaga leczenia. Kolejnym typem arytmii jest migotanie przedsionków, które bardzo często powoduje trzepotanie przedsionków i górnych komór narządu. Trzepotanie przedsionków jest bardziej niebezpieczne dla zdrowia pacjenta niż migotanie przedsionków, występuje najczęściej u osób z chorobami krwionośnymi w pierwszym tygodniu po operacji tego organu, często przekształca się w migotanie przedsionków. Następny typ to napadowy częstoskurcz nadkomorowy (PSVT) jest to szybkie bicie serca, zazwyczaj w regularnym rytmie. PSVT zaczyna i kończy się nagle. Częstoskurcz komorowy to szybki rytm narządu pochodzący z dolnych komór lub komory narządu. Arytmia objawiająca się szybkim rytmem nie pozwalającym sercu na wypełnienie się odpowiednią ilością krwi, jest to poważne zaburzenie, w szczególności dla chorych na serce i może być związane z więcej niż jednym objawem. Kolejne jest migotanie komór, to niekonsekwentne, chaotyczne wystrzelanie impulsów z komór. Ta arytmia powoduje że podczas migotania komora nie jest w stanie pompować krwi do ciała. Migotanie kończy się resuscytacją krążeniowo-oddechową (CPR) i defibrylacją w możliwie jak najszybszym czasie. Bradykardie mogą wynikać z choroby mięśnia sercowego np. z zaburzonej czynności węzła zatokowego lub bloku serca.

«123 4 567 ... 9»