Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym unormowany rytm pracy narządu zostaje zakłócony.

Serce odpowiedzialne jest za pompowanie krwi zawierającej tlen, substancje odżywcze, komórki odpornościowe oraz molekuły regulacyjne organów. Zaburzenia rytmu serca spowodowane są nieprawidłowym pobudzeniem serca. Zaburzenia te mogą być klasyfikowane na wiele sposobów. Tachykardia to arytmia serca, w której tętno jest szybsze niż normalne, zwykle więcej niż 100 uderzeń na minutę. Tachykardia może prowadzić do zmniejszenia przepływu krwi do narządów ciała, co prowadzi do obniżenia zdolności do pracy, niekontrolowanych omdleń lub nawet do śmierci w przypadkach, gdy przepływ krwi jest zbyt niski. Tachykardia wynikać może z przyspieszonego rytmu zatokowego lub wieloogniskowego częstoskurczu przedsionkowego.

Z kolei bradykardia to arytmia, w której tętno spada poniżej 60 uderzeń na minutę. Może powstawać ze względu na wolny lub nieobecny rytm zatokowy. Ponieważ jednak dobrze wytrenowani sportowcy mogą mieć tętno poniżej 60 nie wszystkie bradykardie są związane z zaburzeniami czynności serca. Częstoskurcz komorowy odnosi się do zaburzeń rytmu serca, charakteryzuje się szybkim rytmem komorowym zazwyczaj od 100 do 200 uderzeń na minutę, które mogą być przedłużone (trwają dłużej niż 30 sekund).

Rodzaje arytmii

Migotanie komór to arytmia serca, która bezpośrednio zagraża życiu, wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Trzepotanie przedsionków (rytm 250 do 350 uderzeń na minutę) to nadkomorowe zaburzenie rytmu pracy narządu. Rodzajem arytmii jakim jest trzepotanie przedsionków może mieć charakter napadowy lub trwały i może zostać zminimalizowana do migotania przedsionków. Opcje terapeutyczne dla trzepotania przedsionków obejmują bezpośrednie kardiowersje elektryczne oraz ablację. Leczenie farmakologiczne jest czasami stosowane, ale należy zachować przy nim ostrożność, aby uniknąć jego negatywnego wpływu na rytm komór. Migotanie przedsionków to złożona arytmia charakteryzująca się bardzo szybkim tempem przedsionków (od 350 do 600 uderzeń na minutę), prowadzi ono do wielu problemów kardiologicznych, w tym zwiększonego i bardziej nieregularnego rytmu komór, zwiększa ryzyko udaru mózgu, który wyniknąć może z zastoju krwi w przedsionkach, który sprzyja rozwojowi zakrzepów. Ta arytmia może być leczona poprzez kardiowersję, jednak najczęśćiej stosowana jest farmakoterapia, poprzez leki antyarytmiczne i/lub antyzakrzepowe. Aby zapobiegać chorobie należy dbać o sylwetkę, uprawiać sporty, nie należy spożywać alkoholu i kofeiny, nie wskazane są również używki.

1 234 ... 9»