Aparat słuchowy

Adaptacyjne mikrofony kierunkowe same dostosowują kierunek maksymalnego wzmocnienia. Kierunek wzmocnienia jest zmieniany przez procesor słuchowy. Procesor usiłuje zapewnić maksymalne wzmocnienie z kierunku pochodzenia mowy. Chyba, że użytkownik ręcznie tymczasowo przełączy się do innego programu. Jednakże adaptacyjne mikrofony posiadają także wady, często mogą wzmacniać mowę osób trzecich znajdujących się w tym samym miejscu np.

restauracji. To sprawia niezwykła trudność dla procesora, aby wybrać rzeczywiście pożądany dźwięk i przekazać go osobie niedosłyszącej. Kolejną wadą jest to, że hałas jest połączeniem dźwięków wydobywających się z wielu osób jednocześnie. Bardzo często aparat słuchowy nie potrafi odseparować go od mowy właściwej. Pomimo kilku wad adaptacyjne mikrofony są urządzeniami działającymi w sposób poprawny i niejednokrotnie mogą się okazać bezcenne w relacjach z innymi ludźmi.

Bezpośrednie wejście audio

Bezpośrednie wejście audio (DAI) umożliwia aparatowi słuchowemu bezpośrednie połączenie z zewnętrznym źródłem dźwięku, takim jak odtwarzacz CD lub urządzenie wspomagające słyszenie (ALD). Wejście DAI jest znacznie mniej podatne na zakłócenia elektromagnetyczne, a daje sygnał audio lepszej jakości.

Każdy elektroniczny aparat słuchowy zawiera w zestawie mikrofon, głośnik (powszechnie zwany odbiornikiem), baterie i obwody elektryczne. Układ elektroniczny różni się w zależności od rodzaju urządzenia oraz firmy, przez którą zostało ono wyprodukowane. Nawet jeśli są w tym samym stylu. Obwody można podzielić na trzy kategorie, zależnie od sposobu przetwarzania dźwięku (analogowe lub cyfrowe) oraz typu ręcznie ustawianego (nastawianie programowe).

«123 4 567 ... 9»